Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekoprojektowanie"

Polecane artykuły:

Problematyka zapłonu i w(...)

Wśród alternatywnych paliw użytkowanych w celach energetycznych coraz większe znaczenie mają paliwa odnawialne. Ich spalanie nie powoduje, w odróżnieniu od paliw kopalnych, zwiększania stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, przez co nie przyczynia się do wzrostu efektu cieplarnianego. Użytkowanie tych paliw ma znaczny wpływ również na obniżenie emisji NOx i SO2. Wśród paliw odnawialnych największe znaczenie ma biomasa, tj. słoma, drewno opałowe, po(...)
»

Gospodarka niskowęglowa –(...)

Gdy cały świat zmaga się z kryzysem, a kolejne próby jego opanowania nie przynoszą rezultatu, należy się zastanowić, czy nie powinniśmy zmienić toku myślenia. Czy ratowanie gospodarki można oprzeć na działaniach na rzecz ochrony klimatu? Nad odpowiedziami na te pytania zastanawiali się goście konferencji, zorganizowanej w Warszawie 31 stycznia 2012 r. przez Koalicję Klimatyczną, Instytut Badań Strukturalnych (IBS), CEE Bankwatch Network oraz Szkołę Główną Handlo(...)
»