Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekologistyka"

Polecane artykuły:

Energetyka Odnawialna w g(...)

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w gminie Miechów datuje się od 2000 r., a więc przed przyjęciem przez Sejm dokumentu Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. Palnik na owies (fot. Archiwum UMiG Miechów) W Miechowie już w 2000 r. zainstalowano pompy ciepła do ogrzewania budynku Gimnazjum nr 1, a jesienią tegoż roku rozpoczęto ogrze(...)
»

Wdrożenia demonstracyjne (...)

Dla realizacji projektów demonstracyjnych wybrano cztery przedsiębiorstwa z czterech branż/sektorów gospodarki, w których istnieje jeden z większych, niezrealizowany potencjał oszczędnościowy, związany z użytkowaniem energii elektrycznej w napędach elektrycznych, a ponadto wybór tych branż daje duże możliwości na powtarzalność wdrożeń tego typu. Są to następujące sektory – ciepłownictwo, reprezentowane przez Ciepłownię Rydułtowy, zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, (...)
»