Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Złom z ZSEE(...)

Od października 2005 r. w Polsce obowiązuje ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która wdraża postanowienia Dyrektywy 2002/96/ WE (WEE). Ustawa ta nakłada na producentów sprzętu AGD i elektroniki obowiązek stworzenia w Polsce systemu zbiórki i recyklingu ZSEE. Kolejne rozdziały ustawy opisują zadania poszczególnych ogniw łańcucha systemu. Składają się na niego – wprowadzający sprzęt, zbierający(...)
»

Jak in house wpłynie na r(...)

Niezależnie od formy własności gospodarka odpadami jest intratnym zajęciem. Po stronie zarówno samorządowej, jak i prywatnej wśród czołowych graczy nie brakuje oznak dostatku. Nawet jeśli przyjąć za wiarygodną retorykę środowisk samorządowych, że celem działania firm komunalnych nie jest zysk, to nie zmienia to faktu, że gospodarka odpadami wyróżnia się in plus na tle innych branż, takich jak transportowa czy wodociągowo-kanalizacyjna. Z rankingu opracowaneg(...)
»