Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Planowanie energetyczne n(...)

Racjonalne gospodarowanie energią na poziomie lokalnym jest szansą z jednej strony na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym, z drugiej zaś na bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy oraz poprawę warunków życia lokalnych społeczności. Według ustawy – Prawo energetyczne z kwietnia 1997 r. samorządy lokalne są zobowiązane do opracowania założeń do planów energetycznych, które uwzględniają wykorzystanie lokalnie dostępnych odnawialnych źródeł ene(...)
»

Energetyczne przetargi(...)

  Opał z lasu Firma Dreno ze Śnietnicy dostarczy drewno opałowe dla kotłowni Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach (woj. małopolskie). Opał w postaci trocin (zadanie pierwsze) oraz zrębków drzewnych (zadanie drugie) przeznaczony będzie do spalania w kotłach na biomasę typu VFR 4000 i VFR 1600 Polytechnik. Trociny suche i mokre w łącznej ilości 1000 metrów przestrzennych z będą charakteryzowały (...)
»