Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Subiektywne odczucie(...)

W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska przygotowano projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Zgodnie z nim, główny ciężar prowadzenia oceny jakości zapachowej powietrza spoczywać będzie na administracji samorządowej – gminie. Poprosiliśmy o komentarz, czy ta od dawna oczekiwana regulacja jest dobra i czy spełnia oczekiwania społeczne. dr hab. in(...)
»

Wraków odsłony(...)

Wraków odsłony   W Sejmie RP w ramach prac Podkomisji Stałej ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami rozpoczęto debatę nad rządowym projektem ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3033).   Proponowane rozwiązania mają na celu uniknięcie kar, które mogą być nałożone na Polskę w wyniku nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2000/53/WE. Dotychczas odbyły się d(...)
»