Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nic o nas bez nas(...)

„Nic o nas bez nas” – pod takim tytułem w dniach 15-16 października br. odbywał się X jubileuszowy Kongres Gmin Wiejskich. Wzięło w nim udział około tysiąca osób, w tym m.in. Waldemar Pawlak (wicepremier, minister gospodarki), Katarzyna Hall (minister edukacji narodowej), Marek Sawicki (minister rolnictwa i rozwoju wsi), Paweł Wypych (sekretarz stanu Kancelarii Prezydenta RP), Elżbieta Chojna-Duch (podsekretarz stanu Ministerstwa Finansów), Olgierd Dziekoński ((...)
»

Fundusze dla gmin w świet(...)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gminy mają obowiązek organizacji selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, co wiąże się z wyższymi kosztami w porównaniu ze zbiórką nieselektywną. Możliwość pozyskania środków na te działania stworzyła ustawa o obowiązkach przedsiębiorców. Środki mogą pochodzić bezpośrednio od przedsiębiorców, od organizacji odzysku lub z NFOŚiGW, jednakże ich uzyskanie wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. (...)
»