Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Polityka energetyczna w g(...)

  W kręgu zainteresowań polityki energetycznej znajduje się tworzenie systemu energetycznego, służącego zbilansowaniu prognozowanego popytu na poszczególne nośniki energii z ich podażą. Ma to miejsce w obszarze gospodarki energetycznej, rozumianej jako dział nauki o systemach zajmujących się problemami racjonalnego pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania i użytkowania energii o(...)
»

Zmiany w branży złomowo-w(...)

Zmiany w przepisach prawnych dotyczących prowadzenia ewidencji gospodarki odpadami przez prowadzących stacje demontażu pojazdów zmuszają przedsiębiorców do nowego podejścia i zapoznania się z odmiennymi zasadami ewidencji odpadów. Z uwagi na fakt, że zostały zniesione potwierdzenia odzysku i recyklingu, kluczową kwestią przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest teraz dobrze wypełniona karta przek(...)
»