Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Frakcja mineralna ze zmie(...)

Zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i dyrektywami Unii Europejskiej zabrania się składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych na składowisku. Zastosowanie linii do segregacji odpadów powinno przyczynić się do spełnienia obowiązujących wymogów prawnych związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W ostatnim czasie w Polsce budowane są linie do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych, a niektóre z linii już funkcjonują. Zastosowane na tych liniach sita w(...)
»

Białe Certyfikaty –(...)

System Białych Certyfikatów służy do wspierania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną polskiej gospodarki, a co za tym idzie redukujących zużycie energii i emisję CO2. System realizuje wskazania Dyrektywy 32/2006/WE o efektywności energetycznej i przybliża Polskę do realizacji celów wskazanych przez Unię na 2016 r. (redukcja zużycia energii końcowej o 9%) oraz na 2020 r. (poprawa efektywności energetycznej gospodarki o 20%). Wszędzie, gdzie to tylko możliwe, system wykorzyst(...)
»