Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Bieszczadzki projekt kanalizacyjny Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego realizowane jest przedsięwzięcie mające na celu rozbudowę i uporządkowanie systemu kanalizacyjnego. Do końca sierpnia 2016 r. w miejscowości Wołosate w gm. Lutowiska (woj. podkarpackie) wybudowane zostaną mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w technologii BIOVAC wraz z niezbędną infrastrukturą, a także kolektor sanitarny z przyłączami. Projekt, którego wykonawcą zostało(...)
»

Kompleksowe porządki(...)

Dyskutując o gospodarce odpadami, warto zwrócić uwagę na całokształt problematyki, gdyż właśnie stworzyliśmy nowe podstawy prawne systemu gospodarowania odpadami w Polsce, który nie opiera się wyłącznie na ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale także na ustawie o odpadach (która jest tu fundamentalna!) czy ustawie o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Do tych regulacji dołączą także kolejne nowelizacje, wprowadzające zmiany do ustaw o zużytym sprzęcie elek(...)
»