Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Zły mikroplastik(...)

Mikroplastik – wyraz ten nie figuruje w słownikach języka polskiego. Jest wyrażeniem nowym, skopiowanym z języka angielskiego, ale coraz popularniejszym, w miarę uświadamiania sobie wielkości problemów z nim związanych. Problematyczne jest chociażby odpowiednie używanie liczby mnogiej i pojedynczej.  Definicji naukowych mikroplastik ma już wiele, ale najogólniej można przyjąć, że są to małe cząstki (poniżej 5 mm średnicy), powstałe w wyniku podziału większych o(...)
»

Techniczne możliwości (...)

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. definiuje działania, pozwalające na zagospodarowanie odpadów w formie odzysku lub recyklingu. Zgodnie z tymi definicjami, odzysk oznacza wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, bądź prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Natomiast recykling definiuje się jako odzysk, który polega (...)
»