Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Termomodernizacja budowni(...)

W ramach realizacji funduszu termomodernizacji i remontów – wg stanu na 30 września br. – wypłacono w tym roku 1760 premii na kwotę 103,3 mln zł. Najwyższe od ponad trzech lat efekty funkcjonowania rządowego programu wsparcia termomodernizacji i remontów zanotowano w lipcu 2017 r. Obsługujący program BGK przyznał 335 premii na łączną kwotę 21,5 mln zł, co pozwoli na realizację inwestycji o wartości 125,3 mln zł w związku z remontami lub termomodernizacją budynków, w(...)
»

Projekty hybrydowe w rama(...)

Jednostki sektora finansów publicznych, planujące realizację projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z środków UE, muszą w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 zmierzyć się z wieloma obciążeniami. Obciążenia te związane są ze spłatą dotychczasowych zobowiązań (m.in. kredytów i pożyczek zaciągniętych na wkład własny w ramach projektów realizowanych w latach 2007-2013) i zapewnieniem finansowania dla nowych projektów infrastrukturalnych. Sytuacja ta zmusza(...)
»