Wszystkie artykuły w kategorii: "re(c)kreacja"

Polecane artykuły:

ISO 14001 – pomoc c(...)

System zarządzania środowiskowego, jakim jest ISO 14001, to narzędzie mające pomóc organizacjom w systematyczny sposób zarządzać działaniami, wyrobami i usługami, tak by zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. Choć podmiotem stosowania ISO 14001 mogą być wszystkie jednostki działalności gospodarczej, niezależnie od charakteru, wielkości i rodzaju, to największym zainteresowaniem cieszy się on wśród przedsiębiorstw branży przemysłowej. Tymczasem system ten, którego nadrz(...)
»

Pierwszy kontrakt zrealiz(...)

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” to nazwa pierwszego kontraktu wchodzącego w skład projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu”, który został zakończony 31 sierpnia br. w Przemyślu. W ramach tego dofinansowanego ze środków unijnych przedsięwzięcia zmodernizowano istniejące obiekty przemyskiej oczyszczalni ścieków oraz wybudowano nowe – głównie z zakresu gospodarki osadowej. Realizacja przedsięwzięcia, dzięki zwiększeniu przepustowości (...)
»