Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Stacje uzdatniania wody(...)

Źródłem wody pitnej są ujęcia głębinowe oraz wody powierzchniowe. Często wody te, ze względu na parametry fizykochemiczne i obowiązujące przepisy, wymagają uzdatnienia. Jakość wody rzadko kiedy udaje się poprawić za pomocą jednego tylko urządzenia. Pierwszym krokiem jest zawsze ocena jakości wody na podstawie jej właściwości fizycznych i chemicznych. Woda nie występuje w przyrodzie w stanie czystego związku H2O, zawiera wiele substancji w postaci zawiesin lub w stanie (...)
»

Odpowiedź w przepisach sz(...)

Czy osoby adoptujące zwierzęta muszą w umowie adopcyjnej wyrażać zgodę na udostępnienie ich danych osobowych służbom powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt? Nie, gdyż zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest zbędna, jeśli istnieje przepis wymagający przetwarzania danych dla realizacji określonego uprawnienia. Udostępnianie danych osobowych jest jedną z form ich przetwarzania – w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochr(...)
»