Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wybrane zagadnienia związ(...)

Zagadnienia związane ze skutecznym i bezpiecznym zagospodarowaniem wód opadowych stają się coraz ważniejszym problemem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym. Z jednej strony bez ich rozwiązania nie jest możliwe normalne funkcjonowanie osadnictwa, z drugiej – ograniczenie się do kanalizowania wód opadowych stwarza szereg problemów ekologicznych. Nawet najlepiej zorganizowana kanalizacja pozostaje tylko jednym z elementów szerszego pojęcia melioracji miejs(...)
»

Strategia ekologiczna prz(...)

Gospodarka turystyczna stanowi ważny element rozwoju gospodarczego i źródło dochodów państwa. Jednakże niewłaściwe zarządzanie i planowanie rozwoju turystyki może bezpośrednio wywołać zniszczenia środowiska przyrodniczego i kulturowego, których skala i natężenie będą zależały od konkretnego regionu, formy podróży oraz liczby turystów. W ramach gospodarki turystycznej działają liczne przedsiębiorstwa, które w swoich ofertach wykorzystują atrakcyjne z punktu widzenia (...)
»