Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kierunek dobry, ale potrz(...)

Z informacji przedstawionych przez MG podczas konferencji uzgodnieniowej 29 maja wynika, że mikroinstalacje OZE będą objęte systemem cen gwarantowanych, które określone mają być w ustawie na lata 2013-2014. Jest to krok w dobrym kierunku. W przypadku fotowoltaiki PV – systemy do 100 kW, proponowana cena sprzedaży energii elektrycznej to 1100 zł/MWh, dla mikroelektrowni wodnych, czyli do 75 kW to 700 zł/MWh, a dla mikroinstalacji na gaz wysypiskowy to 450 zł/ MWh. ZP FEO(...)
»

Informacje z kraju(...)

W KGHM efektywnie! Są już pierwsze rezultaty projektu „Efektywność”, realizowanego od ubiegłego roku w oddziałach KGHM. Pracownicy zgłosili ponad 2000 pomysłów, z których kilkaset zostanie zrealizowanych. Celem projektu „Efektywność” jest obniżenie jednostkowych kosztów produkcji miedzi. Realizowane od 2009 r. przedsięwzięcie zostanie wdrożone w ciągu kolejnych trzech lat. W dwóch pierwszych etapach pr(...)
»