Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Społecznie odpowiedzialny(...)

Priorytetowo traktując bezpieczeństwo Krajowego Systemu Energetycznego, PSE Operator współtworzy europejski rynek energii elektrycznej przez aktywny rozwój partnerstwa z innymi operatorami systemów. Spółka akcentuje przestrzeganie zasad transparentności oraz równego traktowania wszystkich uczestników rynku. Firma systemowo włączyła zrównoważony rozwój do strategii biznesowej, wpisując go w cele misji, którą (...)
»

Skutki prawne przetargu(...)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwana dalej ustawą) nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykonując go, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ogłasza przetarg albo na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów (6d ust. 2). Nowy system powinien rozpocząć funkcjonowanie najpóźniej do końca (...)
»