Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Propozycje zmian w ustawi(...)

Minęły trzy miesiące od ostatniego listu OIGR do ministra środowiska z sugestiami zmian w sprawie projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych (projekt został odrzucony przez Radę Ministrów). Już po raz kolejny pomijana jest droga konsultacji społecznych przy tworzeniu prawa. W listopadzie ub.r. resorty otrzymały do konsultacji projekt założeń wspomnianej ustawy, niestety, znowu nie zamieszczono go w tym celu na stronie Ministerstwa Środowiska. C(...)
»

Układanie rurociągów meto(...)

Układanie przewodów z wykorzystaniem pługa ma już blisko 100-letnią historię. Po raz pierwszy technologię płużenia zastosowano w Stanach Zjednoczonych w 1912 r. do ułożenia kabli telefonicznych. Z czasem metodą tą zaczęto układać również rurociągi.   W Polsce technologią płużenia instalowano gazociągi z rur polietylenowych o średnicach do 90 mm w drugiej połowie lat 70. i na początku lat 80. XX w. „Ojcem” tego prze(...)
»