Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nie każdy teren przyciąga(...)

Wzrost zainteresowania możliwościami poprawy miejsca swojego życia do poziomu współczesnych aspiracji, zaowocował dążeniami do ubrania go w inną, piękniejszą formę. Jednak sama forma nie wystarcza do wykreowania przestrzeni, która mogłaby być trwale estetyczna. Dążymy do tego, by nasze miasta były piękne. W Polsce w ostatniej dekadzie zaczęło się to przejawiać także w aktywności ruchów miejskich jednoczących młodzież, w przenoszeniu na ulice twórczości plastycz(...)
»

Krzewy ozdobne mało znane(...)

Głogownik należy do rodziny różowatych (Rosaceae). Znanych jest ok. 40 gatunków tego rodzaju. Są to krzewy (na ogół duże), ewentualnie niskie drzewa, o liściach sezonowych, czyli opadających przed zimą oraz zawsze zielonych. W stanie naturalnym występują we wschodniej i południowo-wschodniej Azji. Do uprawy w naszym kraju można zalecać głogownik kosmaty (Photinia villosa DC.) i głogownik Dawida (Ph. davidiana (Decne.) Cardot.). Ozdobę tych roślin stanowią liście i barwne owo(...)
»