Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kompozyty polimerowe(...)

Czym jest fosfogips? W rozpowszechnionej na świecie tzw. mokrej metodzie otrzymywania kwasu fosforowego produktem wyjściowym jest ruda apatytowa, czyli apatyt – minerał o wzorze Ca5(PO4)3(F, Cl). Przy produkcji 1 ton kwasu fosforowego powstaje ok. 5 ton odpadowego fosfogipsu. Przykładowo, rocznie w USA powstaje 50 mln ton, w Maroku – 14 mln ton, w Holandii – ponad 4 mln ton, a w Polsce – ponad 1,5 mln ton odpadowego f(...)
»

Definicje podstawowych po(...)

Projekt nowej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów rozbudowuje system definicji związanych z gospodarowaniem odpadami, uwzględniając także doświadczenia płynące z praktyki. Wprowadzono np. rozróżnienie między pojęciami „wstępne magazynowanie odpadów, poprzedzające ich zbieranie”, „zbieranie odpadów” i „magazynowanie odpadów, poprzedzające ich przetwarzanie”. (...)
»