Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Komu upoważnienie?(...)

Czy zakład komunalny musi nadać swoim pracownikom upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy administrator danych (m.in. gmina, jednostka komunalna) ma obowiązek nadania wszystkim osobom dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych stosownych upoważnień w tym zakresie. Zobowiązuje go do tego art. 37 ustawy. Ponieważ przepis ten nie przewiduje żadnych wyłączeń, powyższy obowiązek ciążący na admin(...)
»

Integracja źródeł OZE z s(...)

Wraz ze zwiększeniem udziału energii wyprodukowanej przez OZE pojawia się problem właściwej integracji tych źródeł z systemem elektroenergetycznym. Integracja ta powinna być postrzegana nie tylko w kontekście rozwoju infrastruktury sieciowej, ale również przez pryzmat możliwości właściwego zarządzania pracą OZE o trudno przewidywalnej charakterystyce wytwarzania. Pojawienie się znacznej ilości tych źródeł, szczególnie elektrowni wiatrowych, wymaga stosowania przez prze(...)
»