Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ku nowoczesnym technologi(...)

Staraniem Instytutu Energetyki (IE) w Warszawie i innych jednostek badawczych, a także na wyraźne zapotrzebowanie przedsiębiorstw energetycznych, we wrześniu br. rozpocznie się realizacja trzyletniego projektu badawczego zamawianego (PBZ) pt.: „Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych (BiOB) – konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizuje kons(...)
»

Stanowisko w sprawie proj(...)

W grudniowym wydaniu „Czystej Energii” w dziale „Forum” (CE 2013/12) opublikowane zostało stanowisko podpisane przez prawie 40 organizacji z branży OZE, traktujące głównie o wytwarzaniu energii elektrycznej. Dla SPIUG ważna jest sprawa zapisów związanych z wytwarzaniem ciepła w OZE. W aktualnym projekcie 4.0 ustawy o OZE całkowicie pominięto aspekt wytwarzania ciepła w rozproszonych źródłach OZE, korzystających z energii geotermalnej, aerotermalnej, hydrotermalnej oraz słonecznej, p(...)
»