Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kongres dla przyszłości(...)

Łódzkie po raz czwarty pełniło funkcję stolicy i miejsca spotkanie Kongresu Biogospodarki. Podczas tegorocznego wydarzenia, które odbyło się na początku października rozmawiano na tematy ważne dla jakości życia całej planety oraz o odpowiedzialności i zadaniach regionalnych. Najważniejszym punktem Kongresu było podpisanie Łódzkiej Deklaracji Regionów, której sygnatariusze ośmiu województw zobowiązali się do wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Reg(...)
»

Odpowiedzialność karna w (...)

Jak już kiedyś wspomniano, przepisy o odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska są rozproszone w wielu aktach prawnych, zaliczanych zarówno do regulacji „ekologicznych”, jak i mających charakter aktów ogólnych. Stosunkowo szczegółowe przepisy zawarte w P.o.ś. związane są z sankcjonowaniem niedotrzymania szeregu wymagań wynikających z tejże ustawy. Czyny naruszające te wymagania traktowane są z reguły jako wykroczenia. P.o.ś. nie wprowadza natomiast zmian do ogólnych z(...)
»