Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niekończące się zmagania(...)

Związek Gmin Wiejskich RP podejmuje szereg inicjatyw, których głównym celem jest akcentowanie potrzeby zwiększenia puli środków, pochodzących z funduszy europejskich przeznaczonych na lata 2014-2020. Pozyskanie ich jest konieczne, by zrealizować niezbędne inwestycje na obszarach wiejskich. Wiosną 2013 r. zostały przedstawione wstępne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Na XXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP (ZGW R(...)
»

Zespoły problemowe - pier(...)

W październiku rozpoczęły działalność zespoły problemowe powołane przy Izbie przez jej Zarząd. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że nie sposób prowadzić sensownej działalności bez podziału merytorycznego przedmiotu działalności Izby. Oznacza to, że trzeba osobno zajmować się produkcją biomasy, jej przetwarzaniem i na koniec wykorzystywaniem (na razie głównie spalaniem). Do tego dochodzą jeszcze zagadnienia związane z tworzeniem rynku biomasowego. Wszędzie pojawiają się dość sprzeczne interes(...)
»