Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Potrzeba zintegrowania (...)

W gminach wiejskich gospodarka odpadami ciągle stanowi bardzo poważny problem. Obowiązki samorządów, w szczególności dotyczące budowy składowisk czy sortowni odpadów, przekraczają możliwości przeciętnej gminy. Z jednej strony brakuje ekonomicznego uzasadnienia dla działań na tak niewielką skalę, z drugiej – brak funduszy powoduje coraz większe zaśmiecenie terenów gmin. Skierowanie całego strumienia powstający(...)
»

Wszystkie ręce na pokład!(...)

Udźwignięcie przez gminy obowiązków nałożonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów będzie wymagać osobistego zaangażowania społeczeństwa w proces zmian.   Szczególnie cenna może się okazać współpraca z działającymi na terenie gmin organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z art. 3b ust. 1 znowelizowanej ustaw(...)
»