Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium działań ZPGO(...)

Stały udział przedstawicieli ZPGO w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (na stronie www.zpgo.pl skrót dyskusji z posiedzenia seminaryjnego z 31 maja br.), a także na forum Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (aż 17 posiedzeń do 7 lipca br.). Prace w Podkomisji przypominały niezły fabularny film z suspensem i swoistą dramaturgią. Co najmniej dwa razy przychodził minister ś(...)
»

Szanse rozwoju energetyki(...)

W celu komercyjnego wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłowniczych w grudniu 1993 r. powołano Geotermię Podhalańską. Głównym założeniem przedsięwzięcia była redukcja zanieczyszczenia powietrza i poprawienie stanu środowiska naturalnego regionu poprzez ogrzewanie geotermalne. Cel miał być osiągnięty dzięki zastępowaniu energią geotermalną konsumpcji paliw kopalnych – w szczególności węgla i jego pochodnych – w procesie ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody(...)
»