Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dyrektorski sparing(...)

  W czerwcu zakończono przyjmowanie zgłoszeń do X edycji konkursu o tytuł Dyrektora Roku 2009 – wspólnej inicjatywy Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i redakcji „Przeglądu Komunalnego”. O tytuł ten może ubiegać się dyrektor lub prezes firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania od(...)
»

Rolnicze zagospodarowanie(...)

Komunalne osady ściekowe to odpad budzący duże kontrowersje wśród ludności, również w Polsce. Wynikają one na ogół z nieznajomości istoty ich powstawania.   A przecież sami jesteśmy głównymi dostawcami „surowca” do ich powstawania. Istota problemu polega przede wszystkim na tym, że zamykając drzwi toalety, nie myśli się o tym, co później dzieje się ze ściekami! A dzieje się dużo, już pod coraz większą kontrol(...)
»