Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Liderzy polskich rozwiąza(...)

W konkursie mogą wziąć udział firmy z sekatora MŚP, które oferują wdrożone już rozwiązania z obszaru ochrony środowiska.GreenEvo jest autorskim projektem Ministerstwa Środowiska, przygotowanym z myślą o promocji polskich technologii środowiskowych. Jego zadaniem jest wsparcie krajowych firm w promowaniu swoich unikalnych produktów na rynkach międzynarodowych. Każdegoroku polskie firmy zgłaszają do udziału w przedsięw(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Podwojona przepustowość Blisko 13 mln zł brutto pochłonie rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Starych Babicach (woj. mazowieckie). Realizację tego przedsięwzięcia powierzono konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy FAMBUD z Warszawy, FAMBUD – Jerzy Pietrzak ze Skierniewic oraz EKO-MTK z Brwinowa. Zleceniobiorcy mają uporać się z zadaniem do listopada 2015 r. Projekt został wsparty unijnym dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjn(...)
»