Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wokół noweli…(...)

Wspomniana w tytule nowela to oczywiście ta z 1 lipca ub.r., zmieniająca treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Już na wstępnym etapie zakładała ona brawurowo-rewolucyjną interwencję w istniejący system, jednocześnie tworząc przepisy przejściowe, tak aby aktem destrukcji (wraz z wywłaszczeniami!) nie ziścił się rewolucyjny chaos (z brakami aprowizacyjnymi włącznie). Obawiamy się jednak, że przejściówki nie do końca są przemyślane, więc pewne ślady de(...)
»

Wskaźniki dla UE(...)

System Analiz Samorządowych Statystyka publiczna nie zbiera danych, które są potrzebne samorządom w ich codziennej pracy. Do takiego wniosku doszli przedstawiciele miast, obecni na konferencji i warsztatach ZMP pn. „Monitorowanie usług publicznych w miastach – podsumowanie badań SAS”, które odbyły się w dniach 25 i 26 października w Sosnowcu. W dotychczasowych sześciu edycjach badań uczestniczyły 163 miasta, a do omawianego na konferencji cyklu zbierani(...)
»