Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe uwarunkowania odzysk(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów w istotny sposób wpłynęły na tworzenie i funkcjonowanie systemów logistycznych, wykorzystywanych w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Zmieniły też podejście do odzysku i recyklingu tych odpadów, zdecydowanie podnosząc znaczenie ich energetycznego wykorzystania. Taki sposób wykorzystania odpadów jest jednakże obwarowany szczegółowym(...)
»

Ekologiczne aspekty wykor(...)

Szacuje się, że surowce kopalne, będące źródłem energii pierwotnej, są bliskie wyczerpania. Ropy wystarczy światu na 40-50 lat, gazu na 60 lat, a węgla na 200 lat. Cena tych surowców niepokojąco rośnie, a dostawy są zagrożone brakiem politycznej stabilności w rejonach, z których pochodzą. (...)
»