Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ruszają klimatyczne szkol(...)

  Program „Klimatolubne Przedszkolaki” prowadzony wspólnie przez Ministerstwo Środowiska i Fundację Nasza Ziemia w ramach platformy „Partnerstwo dla Klimatu” jest jedną z niewielu kompleksowych propozycji edukacji ekologicznej w Polsce skierowanych do grupy nauczycieli przedszkolnych i ich podopiecznych. Istotnym celem przyświecającym uruchomieniu programu klimatycznego dla przedszkoli była potrzeba zaopatrzenia nauczycieli w wiedzę i narzędzia uł(...)
»

Unieszkodliwianie odpadów(...)

Rafał Chmielewski Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ZUO w Zakurzewie, którego eksploatatorem jest Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" sp. z o.o. w Grudziądzu, przyjmuje odpady z terenu miasta i gminy Grudziądz. Z powodu wyczerpywania się powierzchni eksploatacyjnej miejskiego składowiska opadów, jak również ze względu na jego niekorzystną lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, władze samorządowe, na przełomie lat 80. i 90., stanęły przed dylematem w(...)
»