Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Makulatura – odpad (...)

Przedstawiony w lipcowo-sierpniowym wydaniu miesięcznika „Recykling” artykuł pt. „Makulatura – odpad czy surowiec?”, w którym zawarto dwa skrajne stanowiska w tej sprawie, świetnie odzwierciedla dyskusję, która toczy się również na poziomie Unii Europejskiej w związku z planowaną nowelizacją tzw. dyrektywy ramowej o odpadach (75/442/EWG). W potocznym rozumieniu „makulatura” oznacza wszelkie odpady powstałe z wyrobów wytworzonych z papieru(...)
»

Autonomia „odpadowych” sp(...)

Blisko 20 lat funkcjonowania materiału normatywnego określającego zasady i granice prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty działalności gospodarczej skłania nie tylko do refleksji nad jakością i efektywnością obowiązujących przepisów, ale wręcz do postawienia pytania, czy stanowią one instrument ułatwiający (bądź też utrudniający) „odpadowym” spółkom komunalnym konkurowanie z podmiotami komercyjnymi. W co(...)
»