Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie można spocząć na laur(...)

13 czerwca br. odbyło się uroczyste wręczenie „Ekolaurów Polskiej Izby Ekologii”. W konkursie powierzono mi obowiązki Przewodniczącego Kapituły „Ekolaurów”. Nie mieliśmy łatwego zadania. Po pierwsze, ilość złożonych wniosków do konkursu była większa niż w ubiegłym roku. Po drugie, każde przedsiębiorstwo, które chciało wziąć udział w konkursie, przedstawiło wysokie osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Udało się jednak wybrać najlepszych, choć (...)
»

Kredytowanie inwestycji e(...)

Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych obejmuje wydatki bieżące na funkcjonowanie urządzeń ochronnych i służb ochrony środowiska oraz realizację inwestycji związanych z ochroną i rekultywacją środowiska. Przedsięwzięcia ochronne i naprawcze o charakterze inwestycji wymagają znacznie większych nakładów finansowych i stąd możliwości realizacyjne są ograniczone. Do takich przedsięwzięć zaliczamy m.in. inwestycje energetyki odnawialnej, w tym te związane z peletami. Instytucją finansującą i(...)
»