Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dobrze wykorzystane dotac(...)

Istnieje wiele możliwości racjonalnego gospodarowania energią, a także pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych. Takie działania prowadzą do znacznej redukcji gazów cieplarnianych i przyczyniają się w istotny sposób do ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego. Rozwój energetyki wiatrowej, solarnej, wodnej i geotermalnej, a także lepsze wykorzystanie biomasy do produkcji energii cieplnej zależy przede wszystkim od możliwości finansowy(...)
»

Zagospodarować i wyedukow(...)

Problemy dotyczące ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym były poruszane na konferencji prasowej ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, która odbyła się w październiku br. Ustawa nakłada na producentów i importerów e-sprzętu (jako wprowadzających) obowiązek utworzenia systemu jego zbierania i zagospodarowywania. Mogą oni przekazać swoje ustawowe obowiązki organizacji odzysku, a wprowadzający sprzęt oświetleniowy jest do tego wręcz zobowiązany(...)
»