Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Półka z książkami(...)

Odległości sieci elektroenergetycznych od innych obiektów Mirosław Giera Książka stanowi kompendium wiedzy prawnej dotyczącej lokalizowania linii elektroenergetycznych w pobliżu innych obiektów. Rozdział pierwszy traktuje o wymaganiach ogólnobudowlanych. Omówiono w nim wymogi techniczne dla budynków oraz wskazano przepisowe odległości (...)
»

Czysty biznes(...)

Działania firmy na rzecz ochrony środowiska nie powinny być traktowane jedynie jako koszt czy też dodatkowe obciążenia, ale jako normalny element dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa - jako dobry interes, czyli czysty biznes. Program pod nazwą „Czysty Biznes” prowadzony jest w sposób partnerski przez Koncern BP, zrzeszenie firm Groundwork oraz Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Celem nadrzędnym programu jest zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsięb(...)
»