Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Gdy ilość modeli „n” dąży(...)

Obecny system ustalania ceny w branży wod-kan oparty jest na rozporządzeniu z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf (…). Wskazuje się tu swoiste rozdwojenie jaźni – zatwierdzający jest zazwyczaj jednocześnie właścicielem przedsiębiorstwa wod-kan. Coraz częściej słyszy się jednak propozycje innego niż dotychczas regulowania tych cen i wprowadzenia instytucji zewnętrznego regulatora. Taki zewnętrzny regulator – centralny lub regionalny – weryfik(...)
»

Wpływ kampanii edukacyjne(...)

Wysoka świadomość ekologiczna, podobnie jak powszechny dostęp do dóbr materialnych, stanowi jedno z podstawowych kryteriów statusu społeczeństwa. Podniesienie stanu świadomości ekologicznej stało się w ostatnim czasie jednym z ważniejszych zagadnień, którego realizacja zapewni Polsce właściwe miejsce w Europie. Planując szeroko rozumianą kampanię edukacyjną, należy zadbać o to, aby efektem końcowym było prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, a w szczególności akumulatorami (...)
»