Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Kryteria zastosowania met(...)

Tadeusz Pająk Sformułowanie a następnie analiza kryteriów dla systemu, jakim jest kompleksowo realizowana gospodarka odpadami, wydaje się przedsięwzięciem jednakowo złożonym. Jeżeli wziąć pod uwagę to, że termiczna utylizacja odpadów, zapewniająca największy zakres ich przetwarzania z jednoczesnym odzyskiem zawartej w nich energii, może być w zgodzie z prawem polskim i wspólnotowym oraz może być elementem takiego systemu, to łatwo zauważyć, że zarówno kryteria zdefiniowane d(...)
»

Sukcesy i porażki motywuj(...)

Z profesorem Tadeuszem Skoczkowskim, prezesem krajowej Agencji Poszanowania Energii, rozmawia Urszula Wojciechowska   Minęło 15 lat działalności Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), w tym 10 lat pod Pana kierownictwem. Jakie są Pana zdaniem największe osiągnięcia tego okresu? Rzeczywiście obie daty brzmią bardzo dostojnie i zobowiązują do paru słów podsumowań. Patrząc na działalność KAPE z perspektywy piętnastu lat,(...)
»