Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling na świecie"

Polecane artykuły:

Praktyczne aspekty w Kazi(...)

Seminarium ,,Praktyczne aspekty zamknięcia roku 2008 w sektorze elektroenergetycznym i gazowym” odbyło się w dniach 25-26 listopada 2008 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Było ono poświęcone kluczowym aspektom zamknięcia roku finansowego oraz zastosowaniom międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF), w sektorze elektroenergetycznym i gazowym. Organizatorem seminarium było Europejskie Centrum Biznesu (ECB) oraz Firma Deloitte. W spotkaniu uczes(...)
»

Póki co wielka niewiadoma(...)

Debata nad kształtem zmian w prawodawstwie unijnym, określającym ramy dla produkcji i wykorzystania biopaliw w transporcie w perspektywie 2020 r., ciągle trwa. Po ubiegłorocznej publikacji przez KE wniosku legislacyjnego w tej sprawie na dobre rozgorzała dyskusja na forum Rady UE i PE. Przewodząca w UE do lipca br. Irlandia kilkukrotnie przedkładała państwom członkowskim różne rozwiązania modyfikujące pierwotną koncepcję zmian, zaproponowaną przez Komisję. W poszczególnych komisjach(...)
»