Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Negocjować trzeba aż do s(...)

Praktycznie od momentu ogłoszenia przez Komisję Europejską w styczniu br. pakietu klimatyczno-energetycznego Ministerstwo Gospodarki formułowało poważne zastrzeżenia. Odnosiły się one do zapisanego w projekcie dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii z OZE paneuropejskiego systemu handlu gwarancjami pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Szczególny sprzeciw w tym zakresie dotyczył handlu gwar(...)
»

Zwalczanie bakterii nitko(...)

Gminna oczyszczalnia w Tłuczewie umożliwia biologiczne, zintegrowane usuwanie związków organicznych, azotu i fosforu w niskoobciążonym procesie osadu czynnego. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do Łeby, która po ok. 90 km wpada do jeziora Łebsko leżącego na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Układ technologiczny oczyszczalni stanowią: punkt zlewny i zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, krata rzadka(...)
»