Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Śmieciologia(...)

Recykling to nie jedynie biznes, ale także cała „infrastruktura społeczna”. Odpadami zajmują się nie tylko profesjonaliści, ale również społecznicy i ludzie kultury.   Słowa „śmieciologia” nie ma w polskim słowniku. Nie ma go także w innych słownikach. Ale przecież istnieje. Słowo to zostało spopularyzowane w języku angielskim („garbology”) przez znanego amerykańskiego pisarza, ekologa i aktywistę A. J. Webermana. Jest (...)
»

Oczyszczanie skażonego gr(...)

Dirk Wewetzer Silna ingerencja człowieka w środowisko naturalne oraz dynamiczny rozwój przemysłu bez stworzenia niezbędnych zabezpieczeń dla środowiska, doprowadziły do zachwiania równowagi ekologicznej. Część substancji osadzających się np. w glebie ulega naturalnej degradacji pod wpływem mikroorganizmów, inne wymagają zastosowania odpowiednich metod fizycznych, chemicznych lub termicznych. Etapy oczyszczania gruntu Działania w ramach kompleksowego oczysz(...)
»