Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stacje przeładunkowe(...)

  Są nieodzownym ogniwem systemu gospodarki odpadami w przypadku, gdy odległość między miejscem zbierania odpadów a punktem ich docelowego odzysku czy unieszkodliwiania jest znaczna. Z uwagi na problemy związane z pozyskaniem lokalizacji pod nowe obiekty unieszkodliwiania odpadów w bezpośredniej bliskości dużych aglomeracji miejskich należy rozważyć zasadność tego typu inwestycji. Z kolei transport odpadów za pomocą dużej ilości pojazd&oa(...)
»

ABC samorządowej gospodar(...)

Do dyskusji nad kształtem krajowej gospodarki odpadami komunalnymi mocno włączają się związki międzygminne, które często zostały powołane właśnie w celu rozwiązania „śmieciowych” problemów. Ich głos jest coraz bardziej donośny. Poniżej zebrane zostały uwagi i spostrzeżenia dotyczące gospodarki odpadami sformułowane przez przedstawicieli związków gmin. Każdy człowiek „produkuje” odpady i to w skali 1:1:1, czyli statystycznie jedna osoba jeden kilogram każde(...)
»