Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Słownik angielsko-polski(...)

environmental impact assessment - the total effect of any operation on the surrounding environment Ocena oddziaływania na środowisko environmentally friendly - an imprecise term used to describe a product whose manufacture, use, and disposal is considered to have a minimal negative impact on human health and the environment Przyjazne(y) dla środowiska environmentally preferable - an action, process, or product that represents red(...)
»

Konflikt na życzenie(...)

Elżbieta Olędzka - Koprowska Coraz częściej decyzja o rozpoczęciu inwestycji w gminie oznacza groźbę wybuchu konfliktu społecznego. Sytuacja ta dotyczy szczególnie tych projektów, które wiążą się z negatywnymi skutkami dla ludzi i środowiska naturalnego - z hałasem, wibracjami, emisją trujących substancji. Władze lokalne są najczęściej bezradne wobec protestów dotyczących planów budowy kontrowersyjnych w opinii społeczeństwa inwestycji. Budowa farmy wiatrowej,(...)
»