Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pruszków sortuje(...)

„Zaczynając pracę w Miejskim Zakładzie Oczyszczania, miałem zupełnie inne plany, chciałem wybudować zlewnię nieczystości płynnych i tego zamiaru nie zrealizowałem. Jednak pełen obaw podjąłem się wykonania innego zadania, jakim było wybudowanie sortowni odpadów komunalnych oraz budynku socjalno-biurowego”. Tymi słowami Władysław Kącki, prezes MZO w Pruszkowie, zw(...)
»

Niewyczerpane pokłady ene(...)

Oczyszczanie ścieków jest procesem energochłonnym i wymagającym ciągłej dostawy energii elektrycznej. Współczesne techniki, bazujące głównie na zużyciu surowców kopalnych, obecnie coraz częściej są zastępowane technologiami niekonwencjonalnymi, wykorzystującymi m.in. biomasę lub biogaz. Zagadnienia produkcji i zużywania energii w oczyszczalniach ścieków zostały szeroko omówione podczas konferencji naukowo-technicznej pn. „Energ(...)
»