Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

„Zbieraj – nie wyrzucaj” Pod takim tytułem Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego prowadził w 2013 r. publiczną kampanię edukacyjną dotyczącą właściwego postępowania z zużytymi bateriami i akumulatorami. Jednym z jej elementów był trwający od 31 października do 30 listopada ub.r. konkurs na zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów, skierowany do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu woj. podlaskiego. O zwycięstwie decydowała waga zebranych baterii i akumulatorów(...)
»

120 mld zł oszczędności(...)

Alarmowe poziomy smogu w polskich miastach czy konieczność sprostania unijnemu pakietowi klimatycznemu to tylko niektóre z problemów, przed jakimi stoi polska gospodarka. Odpowiedzią na te wyzwania mogłaby być kogeneracja. Według wyliczeń ekspertów, dzięki kogeneracji Polska zaoszczędziłaby nawet do 120 mld zł w perspektywie 20 lat. W Katowicach 18 maja br. odbył się VIII Europejski Kongres Gospodarczy. Jeden z paneli dyskusyjnych dotyczył (...)
»