Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Sieci wodociągowe i kanal(...)

Dylematów na tle art. 49 k.c., których ustawodawcy nie udało się wyeliminować przy okazji zeszłorocznej nowelizacji jest sporo. Powstaje pytanie, czy i na ile aktualne dla wykładni art. 49 k.c. są wypowiedzi orzecznictwa sformułowane jeszcze na gruncie pierwotnej redakcji tego przepisu. Ustawa z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która m.in. nadała nowe brzmienie przepisowi art. 49 k.c. (DzU nr 11(...)
»

Wszystkie Kolory Recyklin(...)

Selektywna zbiórka odpadów będzie tym efektywniejsza i tańsza, im powszechniej będzie stosowana. Na polskich ulicach i podwórkach pojawia się coraz więcej pojemników do takiej zbiórki – to cieszy. Ale jednocześnie musi być prowadzona powszechna edukacja i informowanie o zasadach i korzyściach wynikających z segregacji odpadów. W tym celu od tego roku prowadzony jest ogólnopolski program edukacji w zakresie gospodarki odpadami, zaprojektowany i realizowany przez Koalicję Edu(...)
»