Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Składowanie nadal najpopu(...)

Wejście w życie dyrektywy unijnej 1993/31/WE dotyczącej składowisk odpadów (wprowadzonej w Hiszpanii Dekretem Królewskim 1481/2001) przyniosło wyraźną zmianę w zarządzaniu odpadami w Europie. Hiszpania jest bez wątpienia jednym z krajów europejskich, w którym najczęściej stosowanym rozwiązaniem problemu unieszkodliwiania odpadów wciąż jest ich składowanie. W 2001 r. Hisz(...)
»

Koszty gospodarowania odp(...)

Od 15 do 17 października w Osieczanach odbyła się konferencja na temat realizacji gminnych planów gospodarki odpadami i realizacji nowelizacji ustawy o odpadach, w szczególności w zakresie wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Referaty dotyczyły ekonomii w gospodarce odpadami i możliwości rozwoju selektywnej zbiórki na zasadzie nakazu i zakazu.  Pięć lat temu wdrożono szczeg(...)
»