Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Prawna „bankowalność” pro(...)

  Ostatni rok w branży odnawialnych źródeł energii to w dużej mierze okres koncentrowania się na pytaniu o kształt projektowanej ustawy o OZE. Jej treść, a w szczególności przewidywany system wsparcia dla „zielonych” źródeł, będzie determinował rozwój tego sektora energetyki w najbliższych latach. Niestety, na obecnym etapie kwestia wejścia w życie cał(...)
»

Transport drogowy element(...)

Przewóz elementów konstrukcyjnych, stanowiących części elektrowni wiatrowych, jest nieodzownym elementem, związanym z procesem technologicznym ich budowy. Zagadnienie to obejmuje nie tylko kwestie optymalnego wyboru środków i technologii transportu, ale także szereg własności, zdeterminowanych przez dane środki transportu. Wiele lądowych dróg krajowych charakteryzuje się nieodpowiednimi parametrami technicznymi, uniemożliwiającymi w efekcie swobodny transport elementów o długoś(...)
»