Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Że tak powiem(...)

Napoleon, kładąc kres „buntowi i bezhołowiu”, w trosce o jednolitość i sprawność Francji, wprowadził zasadę nominacji całego organizmu gminnego, tzn. mera i członków rady gminy, a z administracji gminnej zrobił najniższe jednostki administracji państwowej - całkowicie zcentralizowanej i zhierarchizowanej. Państwo miało być monolitem, zarządzanym jednoosobowo i bez dyskusji. Zasady zawarte w pierwszej konstytucji Republiki Francuskiej stały się jednak wzorem dla całej Europy (z w(...)
»

Kontrowersyjne przerzucan(...)

  W ostatnim czasie znów odżyła dyskusja na temat przekazywania gminom odcinków dróg krajowych, jeśli są one zastępowane nowo wybudowanymi drogami ekspresowymi. A wszystko to w majestacie obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych. W tym kontekście problem stanowią nie tylko spore wydatki na utrzymanie tych tras, ale również zapewnienie bezpieczeństwa na nich, bowiem są one obciążone znacznie większym ruchem niż zwykłe drogi gmin(...)
»