Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Standardy w selektywnej z(...)

Przyjęciu przepisów nowelizujących ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzających daleko idące zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi, określane jako „rewolucja śmieciowa”, nie towarzyszyło przeświadczenie o konieczności ustanowienia wspólnych dla całego kraju standar(...)
»

Na rynku(...)

KAMELEO – kształtka wodociągowa z żeliwa sferoidalnego o zmiennym kącie Kształtka KAMELEO to produkt firmy Saint-Gobain PAM stosowany w sieciach wodociągowych jako modułowa i uniwersalna kształtka o zmiennym kącie załamania. Może być wykorzystana jako prostka, łuk lub łącznik o dowolnym kącie od 0 do 45°. Płynna zmiana kąta kształtki i modułowość złączy umożliwiają zastąpienie dwóch, a nawet trzech kształtek standardowych. Można ją wyposażyć w złącze kołnierzowe ora(...)
»