Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

prof. dr hab. inż. Jan Hupka Katedra Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej Zanieczyszczenia ropopochodne Skażenia środowiska spowodowane gospodarczym wykorzystaniem ropy naftowej i produktów jej przerobu ciągle mają największy udział w zanieczyszczeniach olejowych, a ściślej rzecz biorąc, w cieczach nie będących fazą wodną (z ang. non-aqueous phase liquids). Choć udział ten będzie malał wraz ze spadkiem wydobycia i ilości transportowanej ropy nafto(...)
»

Refleksja o przemijaniu(...)

W naszym otoczeniu jest wielu ludzi. Oni kształtują nas, a my ich. Jednych lubimy, a drugich trochę mniej. Jednych cenimy, a o innych mamy bardziej krytyczne zdanie. Jednak ze wszystkimi pozostajemy w jakichś relacjach. Czasem zupełnie sobie nieuświadamianych. Istnieją ludzie, których mijamy na ulicy i nigdy ich więcej nie spotkamy, ale są też tacy, którzy wywierają na nas duży wpływ. Wśród tych ostatnich znajdują się wielkie autorytety, o których można czytać w literaturze, ale są (...)
»