Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Umowa powierzenia(...)

Czy związek międzygminny, realizujący zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, może przekazywać dane osobowe klientów operatorowi pocztowemu, który będzie wykonywał na jego rzecz usługi pocztowe? Z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych takie działanie jest dopuszczalne – pod warunkiem, że związek międzygminny zawrze z podmiotem świadczącym na jego rzecz usługi pocztowe tzw. umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W ty(...)
»

Od patyka i sznurka do pl(...)

Zawód playworkera jest w Polsce praktycznie nieznany, a plac zabaw nie kojarzy się z miejscem warsztatów. Powoli jednak zaczyna się to zmieniać. Wielu wydarzeniom na świeżym powietrzu towarzyszą zajęcia dla dzieci, a edukatorzy pojawiają się na placach zabaw lub w parkach. Playworker to stosunkowo nowy zawód, choć jego korzenie sięgają lat 40. XX w., kiedy to powstał pierwszy przygodowy plac zabaw w Endrup w Danii (pisaliśmy o tym w „Zieleni Miejskiej” 4/2013 i 11/2(...)
»