Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Półka z ksiązkami(...)

Współpraca węzłów ciepłowniczych z odnawialnymi źródłami energii Bogdan Kozłowski, Joanna Płachta Publikacja prezentuje zasady współpracy odnawialnych źródeł energii z węzłami ciepłowniczymi zasilanymi z konwencjonalnych źródeł ciepła. Wnikliwie przedstawiono wymóg, a także przepisy prawne dotyczące sukcesywnego wzrostu udziału ciepła czerpanego z odnawialnych źródeł w całościowym bilansie zapotrzebowania. Ponadto dokonano opisu trudności i barier, pojawiając(...)
»

Pytania do SIWZ mocno ogr(...)

W Dzienniku Ustaw z 7 grudnia 2009 r. została ogłoszona Ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU nr 206, poz. 1591). Wprowadza ona wiele zmian ważnych zarówno dla wykonawców, jak i dla zamawiających – jedna z nich dotyczy art. 38 i kwestii zadawania pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W myśl starych przepisów(...)
»