Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co na polskim rynku chron(...)

„Der Grüne Punkt”, „Zielony punkt” czy „Green Dot” to powszechnie rozpoznawalny znak towarowy, od ponad 10 lat pojawiający się na opakowaniach produktów, które codziennie kupujemy. W toczącej się od pewnego czasu dyskusji na temat tego znaku przypisywane są mu różne znaczenia, wprawdzie dość powszechnie przyjęte, jednakże daleko odbiegające od rzeczywistego stanu prawnego, wynikającego z rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Warto wię(...)
»

Biopaliwa – kiedy i(...)

W okresie od grudnia ub.r. (moment wydania rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego) do końca kwietnia br. KIB zorganizowała kilkadziesiąt spotkań i konferencji, a także przygotowała wiele własnych i wspólnych stanowisk z przedstawicielami branżowymi. Działania te miały na celu przywrócenie opłacalności produkcji biokomponentów oraz biopaliw w Polsce. W tym samym czasie odbyły się liczne spotkania z przedstawicielami ministerstwa gospodarki, rolnictwa oraz finans(...)
»