Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jakie korzyści biznesowe (...)

  Dobrowolne uwzględnianie aspektów społecznych, ekonomicznych, etycznych oraz tych związanych z ochroną środowiska w prowadzeniu biznesu (tzw. społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR) to nie tylko obowiązujący trend, ale dynamicznie rozwijająca się dyscyplina. Dążenie do zbudowania wzajemnego zaufania i przejrzystości zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak i środowiskiem wewnętrznym organizacji staje się dziś sposobem na prowadzenie bi(...)
»