Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Potencjał rynkowy biomasy(...)

Biomasa stanowiła od tysiącleci podstawowe źródło energetyczne dla ludzi. Jednak odkrycie paliw kopalnych – węgla kamiennego, gazu ziemnego i ropy naftowej – spowodowało, obok postępu technicznego i cywilizacyjnego, również niekorzystne zjawiska, np. chociażby groźne dla człowieka zmiany klimatu.   Jednym z ważniejszych czynników przeciwdziałania tym zmianom jest wykorzystanie na dużą skalę zeroemisyjnych odnawialnych(...)
»

Zwolnienia podatkowe &#82(...)

Zwolnienia podatkowe prowadzą do zachwiania równowagi pomiędzy przedsiębiorcami mogącymi korzystać z ulg a przedsiębiorcami niekorzystającymi z tego przywileju. Unia Europejska bardzo uważnie przygląda się każdej regulacji prawnej wprowadzanej przez kraje członkowskie. Ma to w różnych sektorach gospodarczych zapobiec monopolizacji, która zagraża rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Powstało kilka aktów prawnych regulujących ingerencję państwa w gospodarkę wolnorynkową w (...)
»