Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Lider selektywnej zbiórk(...)

  Podczas trzech konferencji inauguracyjnych we wrześniu i październiku br. w Krakowie, Warszawie i Rzeszowie oficjalnie rozpoczęto projekt „Liderzy selektywnej zbiórki”, który potrwa do końca czerwca 2011 r. W konferencjach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji odzysku i NGO. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak skutecznie nawiązać współpracę z organizacją odzysku, oraz jakie wykorzystać narzędzia, ab(...)
»

Zbieranie odpadów u źródł(...)

Zbieranie odpadów komunalnych w miejscu ich wytwarzania jest pierwszą czynnością technologiczną związaną z gospodarka odpadami komunalnymi. Jakie systemy segregacji u źródła istnieją w Polsce oraz w jakim kierunku będzie rozwijał się rynek? Odpady, zgodnie z zapisem art. 23 ust. 1 ustawy o odpadach, należy zbierać selektywnie. Zasady selektywnego zbierania odpadów na terenie nieruchomości na poziomie gminy określa regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (...)
»