Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas na szybsze zmiany(...)

Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej na gminach spoczywa obowiązek właściwego zorganizowania wykonawstwa zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Gminy nie muszą ani bezpośrednio, ani pośrednio prowadzić gospodarki komunalnej. Mogą powierzyć wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom or(...)
»

Podatkowe wsparcie przeds(...)

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać ze wsparcia działalności gospodarczej zarówno ze środków UE, jak i ze zwolnień oraz ulg przewidzianych w przepisach podatkowych. Środki unijne wspierają głównie rozwój przedsiębiorstw, względnie finansują młode przedsiębiorstwa, natomiast korzystanie z ulg podatkowych wymaga już solidnego przygotowania i specjalistycznego wsparcia. Należy jednak zauważyć, iż instrumenty fiskalne skierowane są bardziej do osó(...)
»