Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozwiązanie problemu osad(...)

Praktyczne wykonywanie postanowień unijnych dyrektyw wodno-ściekowych (Ramowej Dyrektywy Wodnej - RDW, dyrektywy ściekowej i dyrektywy azotanowej) napotyka na szereg problemów merytoryczno-technicznych, czego przykładem jest niekorzystny dla Polski wyrok Trybunału Europejskiego w sprawie RDW. Powyższe skutkować może nałożeniem na nasz kraj dotkliwych kar finansowych. Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), oprócz oczyszczania ścieków, równocześnie pow(...)
»

Krajowy lider(...)

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Ideą proklamowania przed 33 laty Światowego Dnia Ochrony Środowiska przez Zgromadzenie Ogólne ONZ była promocja działań i inwestycji ekologicznych oraz zachowań, które mają na celu przyjazne współżycie człowieka ze środowiskiem naturalnym. Obecnie jest on obchodzony w ponad 100 krajach świata. W Polsce ta tradycja ma 15 lat. Co roku inne województwo, wyznaczone przez ministra środowiska, jest organizatorem centralnych obchodów Światowego(...)
»