Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pielęgnacja drzew – dobre(...)

Skutki niewłaściwej pielęgnacji koron drzew na terenach publicznych i prywatnych są przykrym widokiem. Brak norm zawodowych, właściwego nadzoru nad pracami oraz liberalizacja przepisów chroniących drzewa sprzyjają kształtowaniu się złych praktyk. Trudno więc dziwić się właścicielom i zarządcom drzew, którzy nie do końca wiedzą, w jaki sposób dbać o drzewa, by były zdrowe i bezpieczne. Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem prac jest odszukanie profesjonalnego arboryst(...)
»

Obliczanie bilansu wody w(...)

Na świecie przeciętnie ok. 10% wody przepływa poniżej progu rozruchowego wodomierzy lokalowych. Ilość ta nie jest w żaden sposób mierzona ani wykazywana przez żadne wodomierze. Jak wobec tego należy minimalizować ryzyko błędów w obliczaniu składników bilansu wody? Zarządcy budynków, kupując wodomierze lokalowe, muszą się liczyć z faktem, że urządzenia obarczone są błędem pomiaru – w zakresie pomocniczym na poziomie ±5%, a podstawowym ±2%. Dla celów tego artykułu zak(...)
»