Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Społeczeństwo w planowani(...)

Traktowanie wody jako zwykłego surowca zdecydowanie przyczyniło się do degradacji zasobów wodnych i do naruszenia równowagi ekologicznej i często zaniku niezwykle cennych przyrodniczo ekosystemów wodnych i lądowych związanych ze środowiskiem wodnym.  Współczesne podejście do problematyki gospodarki wodnej wymaga podejmowania działań na terenie całej zlewni lub dorzecza. Ramowa Dyrektywa Wodna (R(...)
»

Na regale(...)

  Recykling metali nieżelaznych Marian Kucharski ISBN 978-83-7464-323-8 Kraków 2010   Wzrost liczby ludności na świecie oraz rosnące zapotrzebowanie na zasoby naturalne Ziemi powoduje zwiększenie tempa ich zużywania. Sposobem na zapobieżenie wyczerpywaniu się zasobów jest recykling materiałów. Pozwala on ponadto na zmniejszenie kosztów wytwarzania, osz(...)
»