Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podłoża strukturalne a ko(...)

Symptomy pogarszającej się kondycji drzew są rezultatem oddziaływania na system korzeniowy wielu destrukcyjnych czynników. Niezależnie od przeszkód lekceważenie sytuacji prowadzi do nieuniknionych i nieodwracalnych konsekwencji. Stan zdrowotny drzew miejskich wymaga podjęcia rozsądnych działań, które w przyszłości pozwolą czerpać z dobrodziejstw zielonych parasoli miast. Jedną z wielu przeszkód ograniczających właściwy rozwój drzew miejskich jest niewystarczająca przestrzeń dostępna(...)
»

Układy hybrydowe w oczysz(...)

Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii na oczyszczalniach ścieków staje się coraz bardziej popularne. Szczególnego znaczenia nabiera zwłaszcza w instalacjach energochłonnych. Doskonałym, zasługującym na szczególną uwagę przykładem pierwszej funkcjonującej w Polsce instalacji, która w efektywny sposób wykorzystuje energię z niekonwencjonalnych źródeł do suszenia osadów ściekowych, jest oczyszczalnia ściek&oacut(...)
»