Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

W trzech odsłonach(...)

Zanim targowi goście ruszą między stoiska, w przededniu Targów rozpocznie się Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny. Jest to już 14. edycja tego dwudniowego wydarzenia, które stało się swoistą inauguracją Targów POLEKO. U źródeł tematyki Zjazdu legły kluczowe dla polskiego systemu gospodarki odpadami i ochrony środowiska zagadnienia, które aktualnie są żywo dyskutowane zarówno na najwyższych szczeblach władzy, jak i na poziomie lokalnym. Widomym z(...)
»

Stan techniczny oraz zada(...)

Zgodnie z danymi GUS, w Polsce spośród 875 miast 840 posiada sieć kanalizacyjną, służącą do odprowadzania zużytych wód. Na podstawie tych liczb można mylnie sądzić, że sytuacja w zakresie skanalizowania miast jest dobra. W rzeczywistości w wielu przypadkach sieci kanalizacyjne obejmują tylko część obszaru miasta. Ocena stanu technicznego kanałów sieci kanalizacyjnej, podobnie jak innych sieci miejskich, jest zadaniem bardzo trudnym. W przeszłości możliwość oceny stanu technicznego zal(...)
»