Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling nawierzchni asf(...)

Tradycyjne metody naprawy spękanych nawierzchni asfaltowych są nieefektywne, ponieważ warstwa żwirowa w podłożu traci swą wytrzymałość. Jednym ze sposobów jest recykling na zimno w skrócie CIR.   W St. Jacobs w prowincji Ontario w Kanadzie miała miejsce modyfikacja dość mocno spękanej w wielu kierunkach nawierzchni asfaltowej. Droga ta charakteryzuje się dużym ruchem ciężarówek typu TIR, przewożących bydło na miejscowy targ oraz do r(...)
»

Biodegradowalne tworzywo (...)

Utylizacja wykorzystanych opakowań z tworzyw sztucznych na drodze recyklingu materiałowego jest kosztowna i utrudniona przez ich różnorodność. Jedną z możliwości wykorzystania zużytych opakowań jest tak zwany recykling organiczny. Dyrektywa 94/62/EC zawiera definicję recyklingu organicznego jako obróbkę tlenową (kompostowanie) lub beztlenową (biometanizację) tej części opakowań, która ulega rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wyk(...)
»