Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe założenia starego pr(...)

Ochrona środowiska, w tym gospodarka odpadami, stwarza nieograniczone możliwości dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w tej branży. Potencjał ten może być z powodzeniem wykorzystany jedynie wówczas, gdy twórcy polityki ekologicznej będą się stosować do zasad „zrównoważonego rozwoju” i „zanieczyszczający płaci”. Reguły te stanowią podwaliny prawa w Unii Europejskiej. Opracowano założenia do p(...)
»

"Europeizacja" zadań publ(...)

Proces przenoszenia na grunt krajowego prawa komunalnego przepisów prawa wspólnotowego, które bezpośrednio bądź pośrednio wpływają na tryb i zasady wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych, rodzi szereg trudności interpretacyjnych. Dowodem może być choćby kwestia organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Oczywiste jest, że mówiąc o tytułowej „europeizacji”, można mieć różne rzeczy na myśli, wszak przedmiotowe pojęcie nie dość, że ma (...)
»