Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Praktyczne aspekty zagosp(...)

W artykule przedstawiono aspekty formalnoprawne i techniczne przyjmowania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków do zbiorczych systemów kanalizacyjnych na podstawie doświadczeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. Według danych prezentowanych w opracowaniach GUS-u, dotyczących infrastruktury komunalnej, w Polsce w 2011 r. istniało ok. 126 tys. przydomowych oczyszczalni ścieków, w 2012 r. – ok. 130 tys., a w 2013 r. już ok. 155 tys. Te(...)
»