Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rekultywacja po terminie(...)

Jan Jerzmański 30 czerwca 2004 r. upłynął termin przewidziany w tzw. ustawie wprowadzającej (ustawa z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw – DzU nr 100, poz. 1085 ze zm.) na przedkładanie zgłoszeń pozwalających uniknąć obowiązku rekultywacji gruntów zanieczyszczonych przed ich nabyciem przez inne podmioty. Jest to, jak się wydaje, dobra okazja, aby przypomnieć nie tylko skutki p(...)
»

Szansa dla zieleni(...)

Według internetowego słownika języka polskiego PWN mikoryza to współżycie grzybów z korzeniami roślin wyższych, objawiające się np. wymianą substancji odżywczych. Jako metoda naturalna znajduje ona coraz szersze zastosowanie w uprawie roślin. Nie dziwi zatem fakt, że w lutym br. w Kazimierzu Dolnym odbyła się konferencja pt. „Mikoryza w architekturze krajobrazu” zorganizowana przez powołane niedawno do życia Polskie Towarzystwo Mikoryzy. Podczas konferencji poruszono (...)
»