Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Propagowanie idei recykli(...)

W ostatnich 15 latach na świecie obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania recyklingiem odpadów. Związane jest to m.in. z zaniepokojeniem spowodowanym przyrostem ilości odpadów, ograniczoną pojemnością składowisk, zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku spalania odpadów oraz generalnym docenianiem działań na rzecz ochrony środowiska. Przyczyniło się to do powstania różnych polityk, regulacji prawnych oraz programów poświęconych recyklingowi. W niektórych krajach wyznaczono cele(...)
»