Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona środowiska czy mo(...)

10 marca br. Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 63, poz. 441). Projekt wniesiony przez posłów Samoobrony wydawać się mógł „niewinny”, bo zmienia tylko jeden artykuł (art. 12) nowelizacji z 29 lipca 2005 r. i tylko o sześć miesięcy wydłuża vacatio legis (tj. do 13 października 2006 r.). W uzasadnieniu sejmowego przedłożenia czytamy m.in., że dotyczy to specyficznej sytuacji, tj. rekultywacji odpadam(...)
»

Świadczenie usług na rzec(...)

W naszej praktyce stanęliśmy ostatnio przed pytaniem, czy działalność polegająca na dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu ścieków przez podmiot, któremu gmina nie powierzyła wykonywania zadania własnego, stanowi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy. Wydaje się, że kwestia ta nie była dotychczas szeroko poruszana w literaturze, a jej wydźwięk praktyczny może być istotny dla przedsiębiorstw wod-k(...)
»