Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Najważniejsza jest ochron(...)

Rakoniewice to gmina leżąca w powiecie grodziskim. Jak miasto wygląda na tle całości powiatu? Miasto i Gmina Rakoniewice znalazły się w powiecie grodziskim po reformie administracyjnej wprowadzającej województwa i powiaty samorządowe. Jest największą spośród pięciu gmin powiatu grodziskiego. Mieszka tu 12,6 tys. mieszkańców, a w mieście Rakoniewice 3,2 tys. Gmina podzielona jest na 25 sołectw. Jest gminą niezwykle atrakcyjną ze względu na trwającą od wieków i pielęgnowaną trady(...)
»

Dolne źródła ciepła cz. I(...)

Prosty schemat układu instalacji grzewczej z pompą ciepła, zwłaszcza w domach jednorodzinnych, obejmuje jedno dolne źródło ciepła oraz dwa odbiory ciepła – do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do ogrzewania pomieszczeń. Dolnym źródłem może być powietrze atmosferyczne, lecz wybór tego właśnie źródła pociąga za sobą określone konsekwencje, które wynikają przede wszystkim z własności fizycznych powietrza, a w dalszej kolejności z wahań pogody, zwłaszcza temperatury powietrza. (...)
»