Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowoczesność u boku trady(...)

Dostarczać wodę doskonałej jakości – to zadanie, które mieszkańcy stawiają przedsiębiorstwom wodociągowym. Od wieków pozostaje ono niezmienne, ale zaostrzają się wymagania, jakie woda musi spełniać. Jak im sprostać bez konieczności budowy nowych zakładów uzdatniania wody, pokazuje przykład MPWiK we Wrocławiu. (...)
»

Klasyfikacja terenów ziel(...)

Opracowana przez Instytut Urbanistyki i Architektury w 1951 r. klasyfikacja terenów zieleni jest do dziś stosowana w kształceniu zawodowym na kierunku architektura krajobrazu. Nie jest i nie była ona jednak źródłem nomenklaturowego wykorzystania w tworzeniu aktów prawnych z zakresu budownictwa i planowania przestrzennego, ponieważ nigdy nie została usankcjonowana prawnie.   Używane w nich pojęcia są dowolną interpretacją tej klas(...)
»