Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Środowisko w załącznikach(...)

Wniosek to nie jedyny dokument niezbędny do tego, by ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków unijnych lub krajowych. Na etapie wnioskowania bądź przy podpisywaniu umowy beneficjent jest zobowiązany dostarczyć szereg załączników, potwierdzających m.in. formę prawną, sytuację finansową, a także – dokumenty środowiskowe. Rodzaj wymaganych dokumentów środowiskowych, a także etap, na którym należy je złożyć (przy(...)
»

Ogłoszenia internetowe w (...)

Andrzej Tomana Strach pomyśleć, co może wyniknąć z próby elektronizacji polskiego systemu zamówień publicznych. Wydaje się, że przynajmniej pomysły i zapisy powinny być poddane szerszej dyskusji w gronie fachowców łączących wiedzę i praktykę ze znajomością informatyki użytkowej, na przykład z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Ewolucja systemu zamówień publicznych w stronę elektronizacji jest faktem, który należy ocenić pozytywnie. Tema(...)
»