Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Water & Wastewater International Volume 19, Issue 5. August 2004 Matthew Barker: Druga fala fuzji i wykupów zmienia obszar konkurencyjności (Second wave of mergers and acquisitions change competitive field) We wstępie publikacji zasygnalizowano, że krajobraz konkurencyjny w międzynarodowym przemyśle wodo-ciągowym zmienił się w sposób istotny od początku 2003 r., kiedy to Vivendi nabyło USFilter, a Ondeo De-gremont poprzez włączenie Ondeo Nalco za(...)
»

Eter dimetylowy - paliwo (...)

Eter dimetylowy (DME) jest uznawany za przyjazne środowisku paliwo przyszłości, ważny związek do magazynowania i dystrybucji energii, a także podstawowy substrat w technologii chemicznej. DME jest produkowany z gazu syntezowego, który można otrzymać z węgla kamiennego, gazu ziemnego, metanu z innych źródeł, koksu naftowego, biomasy, odpadów komunalnych i in. Postęp w masowej produkcji DME oraz rozwój technologii dystrybucji znacznie zredukuje problemy związane z krajowym bezpieczeństwem energ(...)
»