Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Doświadczenia innych… bez(...)

Prognozy wskazują, iż – póki co – nie ma odwrotu i konsumpcja bezpośrednio związana z rozwojem gospodarczym, a tym samym masa opakowań wprowadzanych na rynek nieuchronnie będą wzrastać. Oznacza to, ni mniej, ni więcej, także nieunikniony wzrost ilości odpadów opakowaniowych. Stąd też wyzwaniem najbliższej przyszłości będzie wdrażanie coraz efektywniejszych systemów odzysku i recyklingu odpadów. To jedna z myśli, jakie zostały (...)
»