Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Zjednoczone działanie(...)

W sytuacji kryzysowej na rynku tworzyw sztucznych przedstawiciele firm zajmujących się odzyskiem i recyklingiem odpadów obradowali w Kazimierzu Dolnym nad wspólnym stanowiskiem, zmierzającym do zahamowania niekorzystnych zjawisk. W tym celu z inicjatywy organizacji odzysku Polski System Recyklingu i Fundacji PlasticsEurope Polska 29 stycznia br. w pięknym Hotelu Kazimierz spotkało się 50 uczestników. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, (...)
»

Od redaktora(...)

Problematykę wykorzystania funduszy unijnych należy zaliczyć do kluczowych z punktu widzenia długookresowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Skutki aktualnie podejmowanych w tym obszarze decyzji należy analizować w różnych horyzontach czasowych. W wymiarze krótkookresowym środki unijne kształtują bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą kraju, w szczególności wpływają na tempo rozwoju gospodarczego, kształtują strukturę popytu globalnego, sytuację mikroekonomiczną p(...)
»