Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Stan i rozwój sieci wodoc(...)

Sieć wodociągowa stanowi podstawowy element infrastruktury komunalnej zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. Rozwój sieci wodociągowej jest ściśle związany z rozbudową nowo powstających osiedli mieszkaniowych. Jak kształtowała się długość sieci wodociągowej w Polsce w rozbiciu na tereny miejskie i wiejskie? Intensywny rozwój budowy systemów wodociągowych nastąpił w latach 70. XX w. Stwierdzenie to dotyczy głównie miast, natomiast na terenach wiejskich był (...)
»

Racjonalne nawadnianie, c(...)

Zastosowanie systemów nawadniania w terenach zieleni miejskiej ze względu na niewystarczającą ilość wody dla roślin znajduje coraz większe uzasadnienie. Aby zapewnić ich najwyższą efektywność trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Specyfika skutecznego nawadniania miejskich terenów zieleni, polega przede wszystkim na dostarczeniu dużej jednorazowej dawki wody, po to, aby umożliwić jej przeniknięcie do możliwie głębokiej warstwy gleby.  (...)
»