Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Opłaty za zajęcie pasa dr(...)

Nowy rok to okazja do podjęcia działań przez jednostki samorządu terytorialnego w celu dostosowania funkcjonujących opłat publicznoprawnych do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Wśród tych decyzji można znaleźć także uchwały w zakresie zwiększenia wymiaru opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego określonego rodzaju dróg samorządowych. Wraz za zmianą uchwały zarządcy dróg zmieniają decyzje w sprawie wymiaru opłaty rocznej za zlokalizowane w pasie drogi publicznej(...)
»

Ekosystemy bagienne(...)

Sztuczne mokradła stają się współcześnie nowym elementem krajobrazu zurbanizowanego, ale przede wszystkim sposobem na usprawnienie miejskiego systemu drenażu. Dlatego warto zapoznać się z nim bliżej i zastanowić się nad wprowadzeniem tego typu rozwiązań na polskich osiedlach. Sztuczne ekosystemy bagienne (ang. constructed wetlands) w inżynierii środowiska rozumiane są jako obiekty glebowo-roślinne do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Liczne(...)
»