Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling na świecie"

Polecane artykuły:

Ewidencja odpadów w ich z(...)

Szczególnym obowiązkiem posiadaczy odpadów, przewidywanym przepisami art.36 i nast. ustawy o odpadach (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz.U.2007.39.251 z późn.zm.), jest obowiązek prowadzenia odpowiedniej ewidencji odpadów. Obowiązek obciąża posiadaczy odpadów, czyli w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organiza(...)
»