Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

System zbierania elektroo(...)

Ponieważ jednak problem narasta, w 2012 r. weszły w życie nowe unijne przepisy w tym zakresie (tzw. dyrektywa WEEE 21), które rzucają jeszcze większe wyzwanie branży elektroodpadów, także tej w Polsce. Nasz kraj musi zacząć stosować nowe prawo od 2014 r. Znane powszechnie elektroodpady zawierają niebezpieczne substancje chemiczne, takie jak freon, rtęć czy ołów, które, przy niezachowaniu należytej ostr(...)
»

Nowe cele dla rozwoju sys(...)

  Rosnące zainteresowanie inwestorów budową farm wiatrowych na Bałtyku wymaga znalezienia odpowiednich rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz prawnych, które pozwolą na przyłączenie do Krajowego Systemu Przesyłowego jak największej mocy pochodzącej z tych źródeł, a ich potencjał wytwórczy szacowany jest nawet na 10 GW. Znajduje to odzwierciedlenie w złożonych do OSP wnioskach o określenie warunków przyłączenia – zad(...)
»