Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Ogólne zasady planowania (...)

W artykule „Rozwój sieci ulic w polityce transportowej zrównoważonego rozwoju” (PK 02/03) przedstawione zostały ramy procesu planowania rozwoju sieci ulic. Jest to ważny problem zarówno dla urbanisty (przede wszystkim planisty transportu), jak również dla polityków samorządowych, którzy rekomendują strategię rozwojową i uchwalają w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” przyszły kształt i parametry sieci. W realizacji polityki zrównoważ(...)
»

Wielkopolska luka - sieć (...)

Małgorzata Słodowa-Hełpa, Ryszard Węckowski Stan bazy infrastrukturalnej oraz sposoby zarządzania nią w największym stopniu determinują możliwości rozwojowe polskich gmin, ich atrakcyjność inwestycyjną, przede wszystkim zaś jakość życia mieszkańców. Nic więc dziwnego, że po reaktywowaniu samorządów lokalnych rozwój infrastruktury technicznej uznany został za jedno z zasadniczych wyzwań, a większość gmin z zadziwiającą energią przystąpiła do jej rozbudowy chcąc w ten sposób z(...)
»