Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rewolucji nie będzie, będ(...)

Z Wojciechem Jaworskim, dyrektorem Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Urszula Wojciechowska dr inż. Wojciech Jaworski, dyrektor Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska Realizacja przyjętych w Traktacie Akcesyjnym celów ilościowych wymaga zastosowania silniejszych niż dotychczas i skuteczniejszych mechanizmów wsparcia rozwoju źródeł energii odnawialnej. Dotychczasowe rozwiązania są poł(...)
»

Odpady niebezpieczne w od(...)

Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym, jak i komunalnym. Jakkolwiek całkowita ich ilość w ogólnej masie odpadów jest stosunkowo niewielka1, to ze względu na rozproszone źródła powstawania, ogromną różnorodność i brak możliwości pełnej kontroli ich przemieszczania, mogą stanowić znaczne źródło zagrożenia dla ludzi i środowiska, nawet w przypadku składowania na składowiskach odpadów komunalnych. Poważnym problemem jest fakt, że w tej grupie odpadów znajdują si(...)
»