Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kropla świata(...)

Człowiek zanieczyszcza mniej Aby zrozumieć, w jakim stopniu działalność człowieka zanieczyszcza atmosferę i oceany Ziemi, ważne jest rozróżnienie zanieczyszczeń powstających w wyniku ludzkiej działalności a oraz tych występujących w przyrodzie niezależnie od presji antropogeniczną. Chcąc bliżej poznać te zależności, naukowcy z Brown University w Providence na Rhode Island zbadali obieg amoniaku w przyrodzie. To substancja, która powstaje zarówno w wyniku naturalnych(...)
»

Polityka ekologiczna pańs(...)

Marek Górski Ważnym elementem postanowień ogólnych Ustawy - Prawo ochrony środowiska (opublikowana w czerwcu - DzU Nr 62) powinny być przepisy dotyczące polityki ekologicznej i programów ochrony środowiska. Zagadnienia te w obowiązującej Ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r. znalazły odbicie tylko w jednym artykule, niezbyt w praktyce docenianym. Wprowadzane przepisy sytuację tę powinny zmienić, co wiąże się także z rolą, jaką podobne dokumenty speł(...)
»