Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Na płaszczyźnie ponadgmin(...)

Woda, w którą zaopatrywani są mieszkańcy Rzeszowa, pochodzi z ujęcia powierzchniowego na rzece Wisłok. Ponieważ w latach 80. jakość wody pozostawiała wiele do życzenia, z inicjatywy miasta i 14 okolicznych gmin w lutym 1994 r. powołano Związek Komunalny „WISŁOK”, któremu jako cel działania wyznaczono ochronę zlewni tej rzeki. Do ZK "WISŁOK" należą 22 gmi(...)
»

In house, czyli będzie ko(...)

Po uchwaleniu przez Sejm znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, która umożliwi gminom zlecanie odbioru i zagospodarowania odpadów bez przetargu, pierwsze gminy przygotowują się już do skorzystania z tej opcji. Czy ich śladem pójdą kolejne? Batalia o in house została zakończona wraz ze złożeniem przez prezydenta podpisów pod nowym Prawem zamówień publicznych. Większość przepisów ustawy z 22 czerwca 2016 r. (o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz (...)
»