Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Antykonkurencyjny projekt(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami oraz Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami wystosowali do marszałka Sejmu wspólne stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który w styczniu br. zgłosiła grupa posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Projektowane przepisy mają w opinii przedsiębiorców charakter wyraźnie antykonkurencyjny, prowadzą do wyparcia przedsiębiorców prywatnych z ry(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Rusza kolejna inwestycja Rozstrzygnięto przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody i ujęcia wody Gamowska, budowę hydroforowni oraz zabudowę urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej w Raciborzu. Wygrało przedsiębiorstwo Borbud. Zakończenie inwestycji, która będzie kosztować ok. 1,8 mln euro (netto), planowane jest na koniec bieżącego roku. Docelowa wydajność stacji to 4000 m3/d. Jest to kolejny projekt w ramach „Programu kanalizacji sanitarn(...)
»