Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obszarowe „potworki”(...)

Prawo wodne jest niezwykle ważną ustawą, odnoszącą się do życia każdego człowieka i każdej jego działalności. Jest bowiem związane z korzystaniem z zasobów wód i gospodarowaniem nimi na terenie naszego kraju. Piszę w liczbie mnogiej „wód”, gdyż ustawa odnosi się do wszystkich rodzajów wód, tj. powierzchniowych, podziemnych, przejściowych i morskich. Pewnie mało zrozumiały jest termin „wody przejściowe”, spieszę więc wyjaśnić(...)
»

Sposoby obliczania i ocen(...)

W poprawnie działającym systemie dystrybucji wody nie do uniknięcia jest sytuacja, w której pewna ilość wody wydobytej i wtłoczonej w system wodociągowy jest tracona, przez co przedsiębiorstwa wodociągowe, mimo poniesionych nakładów, nie uzyskują z niej przychodów. Ograniczenie strat wody i jej racjonalne zużycie jest jednym z ważniejszych czynników ekonomicznej działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstw wodociągowych. Obecnie, wobec stale rosnąc(...)
»