Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kompetencje organów admin(...)

Kompetencje organów administracji publicznej mają podstawowe znaczenie w realizacji zadań z zakresu polityki energetycznej i regulacji sektora energetycznego. To właśnie „reprezentantom” państwa ustawy przyznają szereg obowiązków i uprawnień, które mają przemożny wpływ na rozwój energetyki odnawialnej. Należy zauważyć, iż są to zarówno działania organów administracji rządowej oraz samorządowej o charakterze stanowienia prawa, jak i akty stosowania prawa. Or(...)
»

Granice zakładu a standar(...)

Ograniczenie dotyczące eksploatacji określonej instalacji w związku z ochroną zasobów środowiska może nastąpić w przypadku, gdy nie są spełnione określone warunki, zawarte w art. 144 ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.). Czy od tej reguły są jednak wyjątki? Punktem wyjścia można uczynić postanowienia art. 144 ust. 1-2 ustawy P.o.ś. Pierwszy z nich odnosi się do tego, że eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Z (...)
»