Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Postawili na współpracę(...)

Rada Miasta w Drobinie (woj. mazowieckie) przed niespełna rokiem podjęła uchwałę o zbyciu 49,9% udziałów w spółce skarbu gminy – Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W drodze przetargu wyłoniony został prywatny partner – REMONDIS Aqua. Jednym z powodów podjęcia decyzji o częściowej prywatyzacji spółki była konieczność unowocześnienia istniejącej infrastruktury – mo(...)
»

Raport: Taryfy za zbiorow(...)

Prezentujemy pierwszy z cyklu czterech raportów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, przygotowany przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy oraz miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”. Wybraliśmy wspólnie cztery obszary problemowe, które w naszej ocenie mogą być szczególnie interesujące dla osób kierujących firmami wod-kan. Poszczególne raporty dotyczą odpowiednio: polityki (...)
»