Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Inteligentna” koksownia(...)

W ramach I osi priorytetowej z działania 1.1 Wspieranie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (ICHPW) otrzymał ok. 60 mln zł na realizację projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszych dostępnych technik”. 7 maja br. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu rozpoczęto prace nad tym przedsięwzięciem. Założeniem projektu jest opracowanie rozwiązań i pro(...)
»

Czysta to nie tylko odnaw(...)

Wręcz wizjonerskie było nadanie miesięcznikowi tytułu „Czysta Energia”. Przez długi czas przyjmowano, szczególnie w potocznym rozumieniu, że energia dzieli się na tę czystą, wytwarzaną w niewielkiej ilości, i całą resztę, tzn. energię czarną. Stąd tę czystą kojarzono przede wszystkim z produkowaną w odnawialnych źródłach energii. A przecież tak naprawdę o tym, czy energię możemy określić mianem czystej, świadczy nie tylko rodzaj samego jej nośnika, a(...)
»