Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Charakterystyka energetyc(...)

Przestrzeganie ustaleń dyrektyw Unii Europejskiej wynika z zobowiązań ogólnych Polski, tj. art.226 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Do 4 stycznia 2006 r. państwa członkowskie UE zobowiązane były, zgodnie z ustaleniami art. 15 dyrektywy 2002/91/WE, przygotować system prawny całościowo i terminowo ją wdrażający. Niestety, nie udało się w Polsce zakończyć działań legislacyjnych na czas, z czego już zaczęliśmy się tłumaczyć w Brukseli. Strona polska z końcem grudnia 200(...)
»

Prawo ochrony środowiska (...)

Podstawowe zagadnienia racjonalnego użytkowania paliw i energii zostały uregulowane w prawie energetycznym. Jednak duże znaczenie w zakresie regulacji pro-efektywnościowych działań posiadają również postanowienia Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU Nr 62, poz. 627). Akt ten, jako podstawowa regulacja ekologiczna, ma istotne znaczenie przy określeniu usytuowania racjonalnego wykorzystania paliw i energii w polskim systemie prawnym. (...)
»