Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ecodesign szansą dla recy(...)

Ekoprojektowanie opakowań jest wymieniane przez Plastics Recyclers Europe jako jedno z trzech najistotniejszych środków, umożliwiających w przyszłości osiągnięcie celów Unii Europejskiej planowanych w Circular Economy Package. Cele te, jeszcze nieokreślone w ostatecznym kształcie, na pewno będą ambitne do osiągnięcia w obecnej sytuacji gospodarczej. Składa się na to wiele czynników, m.in. ograniczony dostęp technologii recyklingu dla niektórych frakcji, ilo(...)
»

Recykling odpadów polisty(...)

Wraz z rozwojem cywilizacji wzrasta ilość tworzyw sztucznych wykorzystywanych w życiu codziennym. Materiały pochodzenia naturalnego (drewno, metale, włókna roślinne itp.) są wypierane przez polimery. Do najczęściej używanych należą polistyren i guma. Polistyren jest jednym z najdłużej znanych syntetycznych tworzyw termoplastycznych i, mimo konkurencji ze strony wielu nowych materiałów, jego produkcja nadal wzrasta. Obok poliolefin i PCV zalicza się do waż(...)
»