Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z życia Związku: zwycięst(...)

Prezydent RP podpisał 23 sierpnia 2005 r. ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (w tym nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 29 sierpnia odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Zarządu Związku, w czasie którego omówiono kilkumiesięczne intensywne prace nad zapewnieniem ustawie zapisów nieeliminujących przedsiębiorców z rynku (co byłoby skutkiem przedłożenia rządowego). Stało się to, co wydawało się niemożliwe. Na pewno rozwiązania wymaga(...)
»

Dolne źródła ciepła Cz. I(...)

Grunt Spośród trzech rodzajów dolnego źródła ciepła występujących w środowisku naturalnym (a więc – ze źródeł odnawialnych) grunt jest bez wątpienia źródłem najbardziej stabilnym, jeśli chodzi o parametry termiczne. Wahania temperatury gruntu – na pewnej głębokości – są minimalne. Co to właściwie jednak jest grunt, a w szczególności grunt jako dolne źródło pompy ciepła? Odrobina (geo)fizyki Wewnątrz kuli ziemskiej panują temperatury ta(...)
»