Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

RECultura(...)

Każdego roku w Polsce miliony ton zużytych przedmiotów i opakowań trafiają na składowiska odpadów. W 99% są to drogocenne surowce wtórne, warte miliardy złotych. Ich odzysk i recykling natrafia jednak na magiczną barierę ekonomii. Selektywna zbiórka, niestety, kosztuje, i to więcej niż miliardy złotych potencjalnych zysków. Czy jesteśmy na tyle bogaci, aby dokładać do interesu, albo głupi, żeby tak wiele pieniędzy wyrzucać do śmietnika? A mo(...)
»

Edukacja ekologiczna w wo(...)

Do istotniejszych zadań stojących przed Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, jako instytucji wspierającej przedsięwzięcia z zakresu ekologii, należy promowanie działań związanych z edukacją ekologiczną. Podstawowym celem jest kształtowanie takich postaw i zachowań społecznych, które zminimalizują, poprzez wzrost świadomości ekologicznej i stosowaną ideę zrównoważonego rozwoju, negatywny wpływ na środowisko we wszelkich obszarach działalno(...)
»