Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Technologie dla drzew cz.(...)

Największymi wrogami drzew w miastach są: zbyt mała pojemność i ubicie gleby, zasolenie, zanieczyszczone i suche powietrze oraz wandalizm. W obliczu tych zjawisk zachodzi potrzeba stosowania specjalnych technologii upraw. Na rynku dostępnych jest ich kilka, ale którą wybrać? Zanim przejdziemy do porównania omówionych w poprzednich artykułach technologii uprawy drzew w mieście, warto wziąć pod uwagę jeszcze jedną, polegającą na zastosowaniu elementó(...)
»

Kierunki, które mogą zmie(...)

Kierunki, które mogą zmienić przyszłość Rozwijający się rynek i potrzeba ciągłych usprawnień w zakresie zarządzania terenami zieleni powoduje, że uczelnie wyższe przygotowują bogatą ofertę kształcenia. Jeśli ktoś zamierza karierę zawodową związać z „zieloną gospodarką”, to dobrym wyborem mogą okazać się studia na kierunku biotechnologia stosowana roślin, utworzonym na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. – Techniki biologii molekularnej są niezbęd(...)
»