Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

O modelu w Szczecinie(...)

O „Kreowaniu modelu gospodarki odpadami w województwie zachodniopomorskim” dyskutowali w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawiciele administracji wojewódzkiej i samorządowej, reprezentanci największych miast i gmin regionu oraz przedstawiciele sektora komunalnego i prywatnego zajmujących się gospodarką odpadami. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicewojewoda zachodniopomorski, Marcin Sychowski, oraz prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Tomasz Uciński. (...)
»

Z myślą o zbieraczach(...)

Dolny Śląsk został objęty badaniami prowadzonymi w ramach realizowanego m.in. na terenie Polski projektu „Formalisation of informal sector activities in collection and transboundary shipment of wastes in and to CEE (Normalizacja nieformalnych praktyk w zakresie zbierania i transgranicznego przemieszczania odpadów wewnątrz i do państw Europy Środkowowschodniej)”, w skrócie nazwanego TRANSWASTE (www.transwaste.eu). Liderem projektu uruchomionego w styczniu br. w ramach(...)
»