Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Zamówienia publiczne w 20(...)

Na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczone zostało „Sprawozdanie z udzielania zamówień publicznych za rok 2007”. Jest to rozbudowany dokument i nie każdy dysponuje wolnym czasem, aby go dokładnie przeczytać. Warto zatem zapoznać się chociaż z niektórymi zawartymi tam informacjami. Wartość udzielonych zamówień publi(...)
»

Odpowiedzialność za pielę(...)

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa nigdzie nie określono, co kryje się pod pojęciem niewłaściwych zabiegów pielęgnacyjnych. Dlatego też prawidłowość ich wykonania powinna być oceniana z punktu widzenia nauk dendrologicznych. W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego zieleń znajdująca się na obszarach zurbanizowanych pełni wiele mocno zróżnicowanych funkcji, poczynając od kulturowych (np. zabytkowe parki), przez gospodarcze (drzewa wykorzystywane w (...)
»