Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Drzewa i krzewy na chwilę(...)

Tymczasowość posadzenia drzew lub krzewów może być podstawą do zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska. Pomimo że prawo jednoznacznie określa zasady wycinania drzew i krzewów, to i tak w większości przypadków wiąże się to z uzyskaniem specjalnych zezwoleń i opłat. Istnieją jednak wyjątki, które zwalniają z ponoszenia tych kosztów. Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r.(...)
»

Wizja rozwoju energetyki (...)

Energetyka wiatrowa, zaspokajając ok. 2% globalnego zużycia energii elektrycznej, jest już obecnie światowym liderem zielonych technologii, daleko wyprzedzając pod względem udziału w rynku inne nowe dziedziny energetyki odnawialnej.   Jest też technologią rozwijającą się o rząd wielkości szybciej od tradycyjnych technologii energetycznych i tradycyjnych odnawialnych źródeł energii (energetyka wodna i biomasa zużywana na cele energetyczne). J(...)
»