Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Bez przestrzennej wizji Samorządy nie najlepiej radzą sobie z realizacją zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na obszarach objętych ochroną przyrody. Potwierdzeniem tej tezy są wyniki badań NIK-u, przeprowadzonych w gminie Nowinka (woj. podlaskie). Inspektorzy stwierdzili bowiem, że jedynie 3% obszaru gminy jest objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mało tego, organy gminy przyjmowały od właścicieli nieruchomości darowiz(...)
»

Strategiczne oceny oddzia(...)

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Cz. II   System ocen strategicznych odgrywa istotną rolę w ocenie skutków realizacji różnych polityk, strategii, planów i programów. Wydaje się jednak, że nie jest w pełni wykorzystany do oceny wkładu projektowanych dokumentów w zrównoważony rozwój ani nie wychodzi naprzeciw współczesnym wyzwaniom, takim jak transformacja w zieloną gospodarkę czy gospodarkę cyrkulacyjną.(...)
»