Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielony kolor ekologii (...)

  Rozwijanie dialogu pomiędzy sferą gospodarczą, polityczną oraz społeczną w zakresie ochrony środowiska, kształtowanie proekologicznych postaw wśród przedsiębiorców oraz aktywny udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych to główne cele Fundacji Green Cross Poland.   –  Budujemy platformę dla konstruktywnego, koncyliacyjnego i korzystnego dla wszystkich dialogu pomiędzy przeds(...)
»

SPIUG wobec proponowanych(...)

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych od początku prac nad ustawą o OZE brało czynny udział w konsultacjach kolejnych projektów i występowało z inicjatywami zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi organizacjami branżowymi oraz pozarządowymi. Wskutek zmieniającej się dynamicznie sytuacji geopolitycznej i coraz bardziej realnego zagrożenia zamachami terrorystycznymi, wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej, w tym obywatelskiej, opartej na lokalnym potencjale e(...)
»