Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Podstawy prawne usuwania (...)

Jak powszechnie wiadomo, polski system prawny staje się bardziej rozdrobniony, m.in. wskutek wprowadzania „specustaw”, które wnoszą autonomiczne podstawy realizacji określonych w nich inwestycji. Jednym z takich aktów prawnych jest Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – zwana dalej specustawą (DzU nr 84, poz. 700, z późn. zm.). Na pierwszy rzut(...)
»

Zgoda konserwatora zabytk(...)

Uchwałą siedmiu sędziów Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 19 października 2015 r. rozstrzygnął wieloletni spór kompetencyjny między organami administracji w przedmiocie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, w tym również wchodzącej w skład wpisanego do rejestru zabyt(...)
»