Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dotacje na innowacje, cz.(...)

Od 2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i aktywnie uczestniczy we wszystkich formach jej aktywności politycznej, społecznej oraz gospodarczej. Wiążą się z tym liczne obowiązki, ale i przywileje. Najważniejszym obowiązkiem jest zasilanie budżetu Wspólnoty, natomiast jednym z najistotniejszych przywilejów – możliwość korzystania z dotacji w ramach Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ten najpopularniejszy instrument dostępny jest m(...)
»

Planowanie zielonych dach(...)

 Deweloperzy coraz częściej decydują się na całkowitą zabudowę terenu. Aby spełnić wymagania prawne związane z udziałem powierzchni biologicznie czynnej, na zabudowaną działkę muszą wprowadzać zieleń. Aby była ona dobrze wykonana na płycie stropowej, niezbędna jest znajomość podstaw prawidłowego planowania zielonych dachów.  Stosowane w budownictwie technologie pozwalają nawet w gęstej tkance miejskiej wykonać płytę stropową w granicach zabudowywanej (...)
»