Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oczyszczalnia ścieków AQU(...)

AQUA jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie kilkunastu gmin Podbeskidzia. Ścieki odprowadzane do kanalizacji oczyszczane są w dwóch oczyszczalniach ścieków, zlokalizowanych w Bielsku-Białej – w dzielnicach Komorowice i Wapienica. W artykule opisano historię Oczyszczalni Ścieków Komorowice, a więc kolejne etapy modernizacji i rozbudowy, począwszy od lat 70. XX w. do teraz.(...)
»

Definicyjne problemy z bi(...)

Wątpliwości wokół selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wiążą się z interpretacją podstawowych pojęć. W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” w analizie problemów związanych z regulacją prawną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych zwrócona została uwaga na definicje kilku podstawowych dla zagadnienia pojęć, takich jak „odpady komunalne”, „odpady ulegające biodegradacji” czy „bioodpady”. Podjęta została także próba ustalenia wzajemnych (...)
»