Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpady opakowaniowe w lic(...)

  W artykule dokonano analizy informacji o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminy na terenie danego województwa oraz przekazanych do odzysku i recyklingu w 2010 r., jak również o przekazanych gminom (związkom gmin) środkach pochodzących z opłat produktowych za opakowania.   Zgodnie z art. 35 ust. 4 Ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niekt&o(...)
»

Rewolucja i twórczy zamęt(...)

We wrześniu ub.r. mówił Pan z satysfakcją o tym, że Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Czy ustawa w obecnym jej kształcie rodzi w Panu podobne odczucia?   Tę ustawę określam mianem rewolucji. Mówi się jednak, że rewolucja zjada własne dzieci, czyli rzeczy, które dzieją się na jej początku, są zwykle przeciwne zamiarom tych, którzy ową rewolucję wprowadzili.(...)
»