Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Miasta otwarte na rowerzy(...)

Polskie miasta często nie radzą sobie z kompleksowym prowadzeniem tzw. polityki rowerowej. Rozwojem sieci dróg rowerowych też jest bardzo nierównomierny. Większość jest „za”, ale wielu nie wie jak? Usprawnieniu i skoordynowaniu typu działań pomocny może się okazać oficer rowerowy. Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą to dobry pomysł, zazwyczaj zgodny z oczekiwaniami społecznymi. W zakorkowanym mieście, na kilkukilometrowych trasach, rower j(...)
»

Alternatywne źródła energ(...)

Potencjał energetyczny biomasy można również wykorzystać do wytwarzania ciepła technologicznego, a pośrednio do produkcji wysokoenergetycznych i ekologicznych paliw alternatywnych. Odnawialne i alternatywne źródła energii wykorzystywane są głównie do wytwarzania energii cieplnej. Znacznie lepsze efekty energetyczne i ekologiczne uzyskuje się jednak wtedy, kiedy odnawialne źródła energii wykorzystuje się do wytwarzania paliw alternatywnych, a te zaś z kolei s(...)
»