Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Ochrona środowiska w strt(...)

Władze miasta przewidziały w przyjętej w 2000 roku „Strategii rozwoju miasta Zakopanego” duże nakłady na ochronę środowiska. Wyznaczone zadania mają być zrealizowane do roku 2010. Największym wyzwaniem dla władz miasta jest budowa Zakładu Utylizacji Odpadów, którą rozpoczęto w 2001 roku. Zakończenie prac przewiduje się w tym roku. Koszt inwestycji to 12 milionów złotych, które pochodzić mają z budżetu gminy, funduszy „Tesko” oraz środków pomocowych. (...)
»

Czas na dobry projekt(...)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie zamierza wybudować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego elektrociepłownię zasilaną paliwem pochodzącym z przetworzonych odpadów komunalnych. To jeden z pionierskich projektów w Polsce dedykowanych zagospodarowaniu frakcji palnej odpadów. W grudniu ubiegłego roku mieszkańcy Olsztyna w plebiscycie wybrali koncepcję architektoniczną nowej elektrociepłowni. Przedsięwzięcie re(...)
»