Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wprowadzanie nasadzeń zas(...)

Problem nasadzeń zastępczych drzew i krzewów jest złożonym tematem, który nawet na gruncie prawa administracyjnego okazuje się niejasny. Dlatego organy administracji powinny w indywidualny sposób podchodzić do tej problematyki i ustalić obiektywne kryteria ich nasadzania. Jednymi z podstawowych dyrektyw, jakimi należy kierować się w każdym przypadku korzystania ze środowiska, jest wynikająca z art. 5 Konstytucji RP zasada zrównoważonego rozwoju, zm(...)
»

Od redakcji(...)

Różne religie, a także kraje mają inne tradycje związane z obchodzeniem Święta Zmarłych. W tym dniu huczne biesiady na cmentarzach urządza się na Filipinach. Kolorowo jest także w Meksyku. Rodziny ozdabiają tu groby kwiatami i charakterystycznymi wieńcami z liści palm. Do tego święta mieszkańcy przygotowują się już dwa tygodnie wcześniej, m.in. obdarowując się prezentami, którymi są trupie czaszki i trumienki. W Szwecji natomiast tworzy się zagajniki pamięci, w których (...)
»