Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wzrost zainteresowania ba(...)

Obecnie w Polsce realizuje się coraz więcej projektów w zakresie energetyki odnawialnej, a to w związku z rosnącymi wymogami dotyczącymi udziału tego typu energii w zużyciu krajowym. Oczywiście, aby sprostać ambitnym celom, jakie stawia sobie Unia Europejska, a w jej ramach Polska, w zakresie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym poszczególnych ów krajów, niezbędne jest zaangażowanie (...)
»

Przyjęto ustawę o odnawia(...)

Sejm RP uchwalił 16 stycznia 2015 r. ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza zasadnicze zmiany w systemie wsparcia energii wytwarzanej z OZE. Dotychczas rynek energii z OZE regulowany był ustawą Prawo energetyczne. Po zakończeniu procesu legislacyjnego w Senacie, rozpatrzeniu jego ewentualnych poprawek przez Sejm i podpisaniu przez prezydenta sektor OZE będzie miał odrębną regulację ustawową i nowe rozwiązania w zakresie wsparcia energii elektrycznej ze źródeł (...)
»