Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kogeneracja w oczyszczaln(...)

  Oczyszczalnia ścieków, której zadaniem jest „obsługa” wielu zakładów przemysłowych oraz społeczności, do swojej pracy potrzebuje znaczącej ilości energii elektrycznej oraz cieplnej. Aby sprostać wymaganiom, warto zainstalować wysoko sprawny system.   Kogeneracja to jednoczesne (skojarzone) wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej przy maksymalnym ograniczeniu strat przesyłu i transformacji energii. Gł&(...)
»

Zabezpieczanie instalacji(...)

Instalacje fotowoltaiczne narażone są na poważne uszkodzenie w wyniku zarówno bezpośredniego wyładowania atmosferycznego, jak i indukowanych przepięć powstałych w odległości do kilkuset metrów od miejsca uderzenia pioruna. Ograniczniki przepięć zapewniają odpowiednią ochronę instalacji PV. Ograniczniki przepięć PV zwykle są dostosowane do napięć znamionowych w zakresie od 500 do 1500 V DC. Budowane są i testowane zgodnie z ogólną normą PN-EN 61643-11 oraz specyficzn(...)
»