Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

W prawdziwie wiosennym numerze „Wodociągów-Kanalizacji” przygotowaliśmy dla czytelników szereg atrakcji. Jedną z nich jest zaproszenie do konkursu fotograficznego, organizowanego przez redakcję. Tematem przewodnim są wody opadowe, a dokładniej – „Deszcz w obiektywie”. Konkursowi nadaliśmy, kojarzący się z muzyką tytuł „Deszczowa piosenka”, bowiem deszcz potrafi inspirować – jest natchnieniem dla artystów, śpiewa się(...)
»

Raport UOKiK(...)

W siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie odbyła się 30 listopada 2011 r. debata poświęcona tematyce organizacji sektora usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce. W debacie zorganizowanej przez UOKiK, obok przedstawicieli Urzędu, wzięli udział zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, gmin oraz organizacji i instytucji zajmujących się działaniami na rzecz konsumentów. Głównym celem deb(...)
»