Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowe zadanie planistyczne(...)

Prognoza skutków finansowych Nowoczesne opracowania planistyczne powinny nie tylko zapewniać porządek przestrzenny, ale także uwzględniać prawo własności i następstwa ekonomiczne, czyli skutki finansowe. Powinny przy tym być na tyle szczegółowe, na ile wymaga tego sytuacja oraz obejmować taki obszar, jaki jest niezbędny do realizacji zadań własnych i ponadlokalnych. Ponadto opracowania te winny być realne, tzn. zapewniać realizację własnych ustaleń w przewidywanym okresie. (...)
»

Sukces w zasięgu ręki(...)

Droga od regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych MBP do Regionalnego Centrum Recyklingu nie musi być trudna – uważa Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK. Rozmawiał Piotr Talaga Przez wiele miesięcy 2015 r. trwały prace nad rozporządzeniem w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Branża na nie czekała. Czego oczekiwano? Historia tego rozporządzenia przypominała telenowelę. Dzi(...)
»