Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bezodpadowa gospodarka w (...)

Studenci i absolwenci, którzy kończą kierunki inżynierskie, znajdują zatrudnienie w gospodarce, w tym w sektorze budownictwa. W toku studiów zapoznają się z szeroką gamą współczesnych materiałów budowlanych i nowoczesnych technologii wznoszenia budynków, ale tylko teoretycznie. Nabywanie przez nich praktycznych doświadczeń w wykorzystywaniu materiałów budowlanych jest trudne do przeprowadzenia w ramach posiadanych przez uczelnie laboratoriów. Coraz rzadziej też studenci sprawdzaj(...)
»

Ochrona i kształtowanie z(...)

Od redaktora Rośliny wywierają ogromny wpływ na różnorodność środowiska przyrodniczego, oddziałują na warunki klimatyczne i obieg wody, zapobiegają erozji gleb, wychwytują szkodliwe emisje przemysłowe, wytwarzają odpowiednie warunki dla życia zwierząt. Zieleń kształtuje architekturę i estetykę krajobrazu oraz jego walory wypoczynkowe. Roślinność decyduje o możliwościach wyżywienia coraz większej liczby ludzi i jest podstawą wielu gałęzi gospodarki człowieka. B(...)
»