Jałmużna dla „śmieciarzy”

wydany w Recykling – 2007-9
  DRUKUJ
Trudno zrozumieć postępowanie Ministerstwa Środowiska, które jest odpowiedzialne za wdrażanie przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Minimalizacja produkowanych odpadów i ich zagospodarowanie poprzez odzysk oraz recykling jest priorytetem w ochronie środowiska, zgodnym z zasadą zrównoważonego rozwoju i przyjętą polityką w 2000 r. przez Parlament Polski.

Z obserwacji wynika, że taka polityka nie jest znana części osób z ministerstwa bądź została przez nich zapomniana w nawale prac związanych z nowelizacją lub zmianą ustaw, które mają „polepszyć” i „uszczelnić” gospodarkę odpadami. Można by mnożyć wpadki resortu w tym zakresie, ale chcielibyśmy się skoncentrować tylko na jednej propozycji zmiany ustawy o obowiązkach przedsiębiorców przez Ministerstwo Środowiska, której finałem jes [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus