Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uproszczenia w obliczenia(...)

Ostateczny efekt transformacji opadu w odpływ, a więc także wielkość i zmienność natężenia przepływu w kanalizacji deszczowej, jest wypadkową szeregu skomplikowanych procesów. Są one różnorakiej natury, głównie meteorologicznej, hydrologicznej i hydraulicznej. Do pełnego opisu wymagają one złożonego zapisu matematycznego i dużej liczby różnorodnych danych wejściowych. (...)
»

Ocena AGD w demontażu i r(...)

Produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Postęp w dziedzinie nowych technologii i materiałów pozwala produkować urządzenia kolejnych generacji. Cały czas wzrasta ilość i jakość wytwarzanych sprzętów, a wraz z nimi rośnie liczba wypartych, starszych wyrobów, które stały się odpadami. Rysunki i tabe(...)
»