Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zbiórka odpadów niebezpie(...)

Związek gmin „Dolina Redy i Chylonki” od 1999 r. realizuje na swoim terenie zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Początkowo zbiórka miała charakter pilotażowy i obejmowała tylko fragment jednej z dzielnic Gdyni. Jednocześnie przez Arcadis Ekokonrem z Wrocławia opracowywany był „Projekt wykonawczy postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, placówek usługowych, handlowych i małej produkcji”, przyjęty do real(...)
»

Wysoki poziom oczyszczani(...)

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie jest właścicielem trzech oczyszczalni ścieków: w Chrzanowie, w Trzebini-Sierszy oraz w Libiążu. Każda z nich jest odrębnym obiektem, charakteryzującym się różną budową i specyficznym dla siebie sposobem działania. Celem osiągnięcia jak najlepszych efektów oczyszczania, wszystkie te oczyszczalnie zostały zmodernizowane i doprowadzone do stanu umożliwiającego uzyskanie wymaganego stopnia oczyszczania ścieków, elim(...)
»