Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pielęgnacja drzew lub krz(...)

    Przepisy dotyczące ochrony środowiska zmieniają się dość często. Z drugiej strony w niektórych obszarach pozostawia się dotychczasowe rozwiązania, a to niejednokrotnie stwarza problemy interpretacyjne.   20 lipca 2010 r. weszła w życie Ustawa z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na (...)
»

Przegląd prasy(...)

Woda gwarantowana Gwarancja dostawy wody do spożycia powinna stanowić zabezpieczenie wysokiej niezawodności dla użytkowników systemu zaopatrzenia w wodę. Jednocześnie ma wymagać od firm wodociągowych jej odpowiedniej jakości i ilości. Odpowiedzialność za naprawy, a także za koszty wynikające z zawodności dostawy wody ponosi producent. Jednakże w momencie przekroczenia pewnych ustalonych granic dalsze działania obejmowałyby ubezpieczenie instytucjonalne, które stanowiłoby swoiste uregu(...)
»