Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Dostępność i jakość bioma(...)

Powierzchnia lasów w Polsce wynosi 8942 tys. ha, co odpowiada lesistości na poziomie 28,6% (według GUS – stan na 31 grudnia 2003 r.). Sytuuje to Polskę w grupie krajów o największej powierzchni lasów w regionie – po Francji, Niemczech i Ukrainie. Patrząc na zróżnicowanie w poszczególnych województwach, można stwierdzić wyraźną różnicę pomiędzy centralną a pozostałą częścią kraju (tab. 1). Tab. 1 Lesistość Polski wg województw (IBL) (...)
»

Recykling aerozoli(...)

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki zdefiniowano wyrób aerozolowy jako jednorazowy pojemnik wykonany z metalu, szkła lub z tworzywa sztucznego, zawierający gaz sprężony, skroplony albo rozpuszczony pod ciśnieniem wraz z cieczą, pastą, proszkiem lub bez nich, wyposażony w urządzenie umożliwiające uwalnianie zawartości w formie cząstek stałych bądź ciekłych zawieszonych w gazie w postaci piany, pasty, proszku lub cieczy. (...)
»