Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Biogazowa kampania inform(...)

  Ile biogazu wytworzono w Polsce w 2011 r.? Kim jest potencjalny producent biogazu? Z czym są związane obawy lokalnych społeczności, protestujących przeciw budowie biogazowni? Na te i inne pytania odpowiadali prelegenci podczas konferencji, która odbyła się 26 listopada 2012 r. w Warszawie. Organizatorem spotkania pod nazwą „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna”, dofinansowanego ze środk&o(...)
»

Instrument polityki odpad(...)

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie jest katalogiem zabronionych i nakazanych praktyk mieszkańców, wymuszającym działania sprzyjające utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i eliminujące niekorzystne dla środowiska i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego zachowania mieszkańców. Obejmuje on swoim zakresem gospodarkę odpadami i ściekami, zasady utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich, a także zasady obowiązku deratyzacji. (...)
»