Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Oczyszczalnia ścieków - b(...)

Właściwe przygotowanie bilansu jakościowego i ilościowego ścieków dopływających do oczyszczalni przed rozpoczęciem opracowywania projektu jest najważniejszym elementem, wpływającym później na właściwy dobór objętości wykorzystywanych zbiorników, optymalizację doboru urządzeń i elastyczność zaprojektowanej technologii. Projektowanie oczyszczalni całkowicie od podstaw na obszarze, gdzie nie istnieje również sieć kanalizacyjna, zmusza projektan(...)
»

Praca pełna niespodzianek(...)

Z Przemysławem Sałatowskim, inspektorem do spraw zabytków nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu (delegatura w Wałbrzychu), rozmawia Julia Samblik. W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu oraz w jego delegaturach utworzone zostały etaty dla inspektorów zajmujących się zielenią zabytkową. Czym zajmują się tacy inspektorzy? Do naszych kompetencji należy głównie wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew lu(...)
»