Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Drzewka za PET-y(...)

Już po raz czwarty w Nowej Sarzynie odbyła się ekologiczna akcja edukacyjna "Drzewko za butelkę", której inicjatorem i organizatorem jest Sekretariat Programu "Odpowiedzialność i Troska" oraz Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna". W Polsce Program skupia 35 przedsiębiorstw, których działania w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa technicznego oraz profilaktyki zdrowotnej przynoszą istotne efekty. Akcja odbywa się zawsze w miejscowościach, gminach(...)
»

Wpływ kryzysu na rynek od(...)

Sytuacja na rynku odpadów opakowaniowych w ostatnim roku była zmienna. W końcu 2008 r. nastąpiło gwałtowne załamanie popytu na surowce wtórne oraz drastyczny spadek ich cen. Wiele firm zbierających odpady znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Po kilku miesiącach sytuacja zaczęła się normalizować, a ceny surowców znów wzrastać. Obecnie realizację celów w zakresie odzysku i recyklingu utrudniają występujące bariery i zjawiska patologiczn(...)
»