Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mała retencja – odpowiedź(...)

Woda opadowa na terenach mocno zurbanizowanych szybko się pojawia i równie szybko znika w studzienkach kanalizacyjnych. Czas obiegu wody deszczowej i zanieczyszczeń w zlewni można jednak znacznie wydłużyć, a oczyszczoną wodę wykorzystać. Zyskają na tym nie tylko miasta, ale przede wszystkim ich mieszkańcy i środowisko. Wielkość odpływu powierzchniowego wody deszczowej z terenów biologicznie czynnych jest nieporównywalnie mniejsza niż na terenach mocno zurbanizowanyc(...)
»

XV Konkurs o Puchar Recyk(...)

Zapraszamy na stronę pucharrecyklingu.pl, która w nowej odsłonie prezentuje najbardziej aktualne informacje dotyczące XV edycji Konkursu o Puchar Recyklingu. Jej odświeżenie miało zapewnićwiększą funkcjonalność i przejrzystość. Nowa witryna ma być przede wszystkim bardziej przyjazna dla uczestników Konkursu.Po wejściu na stronę startową internauta od razu znajdzie najważniejsze informacje oraz wskazówki, od jakiego działu najlepiej rozpocząć. Jeśli z inicjatywą Konk(...)
»