Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czy to już czas dla fotow(...)

  Powodem gwałtownego rozwoju instalacji fotowoltaicznych jest sprzyjający system wsparcia, obowiązujący w niektórych krajach.  Przykład stanowi Republika Federalna Niemiec, gdzie, dzięki wysokiej gwarantowanej cenie zakupu energii wytworzonej z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, przyrost mocy zainstalowanej w tego rodzaju źródłach wyniósł w latach 2010-2011 ok. 15 GW, natomiast łączna moc zainstalowana w elektrowniach słonecznyc(...)
»

Od redaktora(...)

Do połowy lat 80. ubiegłego wieku badania nad znaczeniem terenów zieleni w miastach koncentrowały się na ich wartości przyrodniczej. Dopiero artykuł Rogera S. Ulricha pt. „View through a window may influence recovery from surgery”, opublikowany w czasopiśmie „Science”, odmienił tę sytuację. Badacz udowodnił w nim, że samo oglądanie zieleni z okna może zmniejszać ból i przyspieszać powrót do zdrowia chorych po operacji. Artykuł ten stał się kamyczki(...)
»