Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

W obliczu wyzwań zrównowa(...)

  W miastach żyje obecnie ponad połowa ludzkości, a w następnych dziesięcioleciach liczba ich mieszkańców wzrośnie dwukrotnie. Wraz z procesem urbanizacji zwiększa się presja na środowisko przyrodnicze i zanika różnorodność biologiczna. Badania szwedzkich naukowców pokazują, że istnieje szansa na odwrócenie tego trendu. W listopadzie ub.r. opublikowano wyniki badań, pt. „City and Biodiversity Outlook. Action and Policy&rdquo(...)
»

Czas zwrotu nakładów inwe(...)

Koszty eksploatacji tradycyjnych systemów energetycznych, służących do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, stale rosną. Powodem tego są przede wszystkim rosnące ceny nośników energii. Jednocześnie wzrasta atrakcyjność pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Rodzą się jednak pytania, czy inwestowanie w budowę instalacji wykorzystujących energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych jest opłacalne oraz po jakim czasie zwrócą się poniesione nakłady inwestycyjne? Te fundam(...)
»