Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Zarządzanie rozwojem współczesnych systemów wodociągów i kanalizacji prof. dr hab. inż. Marek Sozański Instytut Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska Współczesne systemy wodociągów i kanalizacji klasyfikują się do największych osiągnięć myśli naukowej i technicznej, a ich rozwój, w szczególności projektowanie, budowa i eksploatacja, jest zajęciem skomplikowanym, zespołowym i kosztownym. Rozwój tych systemów jest działaniem interdyscyplina(...)
»

Kadencja przełomu(...)

Piszę ten materiał na kilka dni przed walnym zebraniem Związku Miast Polskich, podsumowującym kadencję lat 1999-2003. Kadencję – dodam - przełomową, gdyż przypadła na moment głębokich zmian ustrojowych i zakończyła się w roku, w którym zadecydujemy o naszej europejskiej tożsamości. Dlatego też postanowiłem krótko podsumować ostatnie czterolecie działalności największej w kraju organizacji samorządowej, której byłem prezesem. Co uważam za bezsprzeczne sukcesy Związku ostatnich lat? Moi(...)
»