Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekty polsko - francus(...)

Francuska Agencja ds. Środowiska i Zarządzania Energetyką (ADEME) jako instytucja publiczna jest ściśle związana z realizacją polityki państwowej w dziedzinach środowiska i energii we Francji. W ramach kontraktów (contrats de plan) Państwo-ADEME-Region, odgrywa ważną rolę, między innymi, jako organ doradczy. Wspiera także technicznie i finansowo wiele projektów środowiskowych, prowadzonych przez samorządy i przemysłowców zmierzających do wdrażania polityki ekologicznej kraju. (...)
»

Biogaz w sieci gazu ziemn(...)

Zasilanie sieci gazu ziemnego oczyszczanym i uzdatnianym biogazem pozwala na uzyskanie wyższych współczynników sprawności. W Niemczech, w miejscowości Pliening (na wschód od Monachium), działa od 2006 r. pierwsza instalacja produkująca i przygotowująca biogaz dla tego celu. Nośnikiem energii zarówno w biogazie jak i gazie ziemnym jest metan. Różnica leży w zawartości metanu &#(...)
»