Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Warto przeczytać(...)

  Warszawa – dzieje fortyfikacji Lech Królikowski Wydawnictwo TRIO Niegdyś forty służyły do celów militarnych. Najczęściej grupowane były w zespoły, które tworzyły twierdze. Obecnie nie pełnią już tej funkcji, a ich pozostałości stanowią siedzibę muzeów czy miejsce realizacji różnego rodzaju inicjatyw społeczno-kulturalnych. Cały czas jednak te obronne budowle harmonijnie wkomponow(...)
»

Decyzji administracyjne w(...)

Coraz bliższy termin wejścia w życie ustawy OZE, która w ocenie wielu przedsiębiorców nie jest korzystna dla rozwoju ich biznesu, powoduje przyspieszenie decyzji o realizacji inwestycji jeszcze pod rządami aktualnych regulacji prawnych. Inwestor planujący budowę farmy fotowoltaicznej napotyka liczne bariery formalno-prawne, których nie zniósł mały trójpak. Aby jak najłagodniej przejść przez procedury administracyjne, przedsiębiorca(...)
»