Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Inna sytuacja prawna(...)

Skończył się beztroski żywot zarządzających składowiskami odpadów, które nie spełniają norm ochrony środowiska. Jeśli nie złożą oni wniosku o zgodę na zamknięcie składowiska i jego rekultywację, marszałek województwa będzie prowadził z urzędu postępowanie w tym kierunku. Taki komunikat można znaleźć na stronie GIOŚ. Czy nie jest za późno na podejmowanie takich działań i czy instrumenty, jakie posiadają WIOŚ-e i marszałkowie, są wystarczające, by uczynić zadość w(...)
»

Bilans energetyczno-emisy(...)

Samochody zasilane energią elektryczną pochodzącą z elektrowni węglowych, powodują większą emisję dwutlenku węgla niż samochody tradycyjne. Inaczej jest, gdy są one zasilane energią elektryczną ze źródeł odnawialnych. Nadanie pakietowi 3x20 specjalnego znaczenia w strategii UE do 2020 r. oznacza, że jego cele i mechanizmy trzeba jak najszybciej rozpoznać. Pierwszym zadaniem w tym zakresie jest zgrubne oszacowanie polskich celów w wymiarze ilościowym, a(...)
»