Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ostatni dzwonek(...)

Przypominamy, że w Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu do 31 sierpnia czekamy na Deklaracje udziału, a do 10 września br. na Szczegółowe Formularze Zgłoszeń. Zachęcamy do uczestnictwa – na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Konkurs kompleksowo ocenia programy segregacji odpadów i ma na celu promowanie i rozpowszechnianie przedsięwzięć recyklingowych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Zgłos(...)
»

Biopaliwa w odwrocie?(...)

Ministerstwo Energii 20 września 2016 r. zakończyło konsultacje społeczne zapowiadanego już wcześniej projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, której głównym celem miało być wdrożenie do prawodawstwa krajowego nowej dyrektywy 2015/1513, a tym samym dostosowanie polskich przepisów do zrewidowanych niedawno wymogów unijnych. Tymczasem regulacja zaproponowana w zaprezentowanym przez resort energii kształcie może zostać oceniona przez branżę jako zamach na polskie rol(...)
»