Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Zmiany w egzekucji opłat (...)

Najnowsza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła istotne zmiany w zakresie prowadzenia egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Trwający od kilku lat proces przeobrażeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, określany dość często mianem tzw. rewolucji śmieciowej, jest zjawiskiem wieloaspektowym i skomplikowanym. Zmiany prawne w tym zakresie nie obejmują wyłącznie przepisów bezpośrednio dotyczących zasad g(...)
»

Polskie miasta przyszłośc(...)

Tomasz Sochacki dyrektor Departamentu Usług IT APN Promise …to miasta, które są gotowe na innowacje i dostosowane do oczekiwań mieszkańców. Stawiają na otwarty dialog, są przyjazne dla biznesu i w odpowiedni sposób wykorzystują dotychczasowe zasoby, budując swój potencjał gospodarczy. Piotr Wyroślak Business Solution Manager Proximus …to wielowymiarowe przestrzenie dynamicznego rozwoju zamieszkujących (...)
»