Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Usługi systemowe – sposó(...)

Ten paradygmat, podobnie jak dotychczasowa klasyczna sieć elektroenergetyczna, staje się przeszłością. Podkreśla to unijna dyrektywa (tzw. nowa dyrektywa efektywnościowa) 2012/27/WE, która m.in. wskazuje na konieczność zapewnienia przez kraje członkowskie równoprawnego dostępu do rynku usług systemowych świadczonych przez odbiorców. Pierwsze umowy Polskie Sieci Elektroenergetyczne, pełniące na polskim rynku energii funkcję operatora systemu przesyłowego, p(...)
»

Kto sieje wiatr...(...)

Ludwik Węgrzyn prezes Związku Powiatów Polskich starosta bocheński Dwie burze, które przetoczyły się nad polską rzeczywistością, wywołały prawdziwy polityczny kataklizm, mający powszechnie znane skutki. Pierwsza z nich to informacje o prawie powszechnym udziale duchowieństwa w nieetycznych działaniach – współpracy z organami totalitarnego, komunistycznego aparatu ucisku, czyli tzw. bezpieką. Druga burza dotyczyła bardziej spraw ciała niż ducha i związana jest(...)
»