Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling na świecie"

Polecane artykuły:

Święto Ziemi(...)

Dzień Ziemi to coroczna akcja, której celem jest promocja ekologii w społeczeństwie i zwrócenie uwagi na problemy związane z niszczeniem środowiska i zagrożenia, jakie niesie za sobą coraz szybszy rozwój nowoczesnych technologii. W tym roku obchody odbywały się już po raz 38. na świecie i 18. w Polsce. Szczypta historii Jako pierwszy z pomysłem obchodzonego na całym ś(...)
»

Trzeba wdrażać system(...)

Nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mamy za sobą! Oznacza to, że zamiar stworzenia gminom możliwości elastyczniejszej budowy nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który opisywałem miesiąc temu, został zrealizowany. Na posiedzeniu Sejmu 25 stycznia br. zaprezentowano sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ust(...)
»