Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling na świecie"

Polecane artykuły:

Ścieki i osady z przemysł(...)

Bardzo zróżnicowanej działalności produkcyjnej zakładów branży spożywczej towarzyszy wytwarzanie wielu substancji niekorzystnie oddziałujących na otoczenie. Względy higieniczne oraz wymagana wysoka jakość produktów końcowych są główną przyczyną dużego zużycia wody i stosunkowo ograniczonych możliwości jej recyrkulacji w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu. Z tego powodu zaopatrzenie w wodę oraz gospodarka ściekowo-osadowa w przemyśle spożywczym są często uważane za najistotni(...)
»

Innowacyjne termiczne prz(...)

Osad ściekowy jest produktem ubocznym, pochodzącym z instalacji oczyszczania ścieków i jest mieszaniną złożoną z wody, materii organicznej, żywych oraz martwych mikroorganizmów oraz innych zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych (np. metale ciężkie, PAH itp.). Przedmiotem przekształcania termicznego jest zwykle osad ściekowy po stabilizacji oraz odwodnieniu (mechanicznym)1. Niedawna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii2 uzna(...)
»