Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Z Wartą uczyć się warto(...)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta jest przedsiębiorstwem, które oprócz pełnienia podstawowych funkcji, jakimi są zbiorowe zaopatrzenie w czystą wodę mieszkańców gminy oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych z jej terenu, organizuje ciekawe wydarzenia edukacyjno-ekologiczne, związane z prowadzoną działalnością. W celu pogłębiania wiedzy ekologicznej mieszkańców gm. Warta, w latach 2015-2016 zakład realizował projekt pn. „Nasza wo(...)
»

Przede wszystkim środowis(...)

Z Czesławem Marciniakiem, Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Wrześni, rozmawia Magdalena Dutka Jakie były początki Pańskiej kariery zawodowej i działalności dzisiejszego przedsiębiorstwa? Moja kariera zawodowa wiąże się z powstaniem i przekształceniem przedsiębiorstwa. Po ukończeniu Akademii Rolniczej pracowałe(...)
»