Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Sędziwe drzewa. Cz. 1(...)

Zainteresowanie sędziwymi drzewami w Polsce rośnie, czego wyrazem są coraz liczniejsze inicjatywy obywatelskie na rzecz ich ochrony, częste wzmianki medialne oraz pojawienie się cennych i ciekawych publikacji. W Polsce dopiero przygotowywana jest jednolita baza danych drzew pomnikowych. Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody (www.crfop.gdos.gov.pl) ma obejmować ok. 32 tys. pomników przyrody, w tym drzewa pomnikowe. Istnieje również wiele portali i blogów prowadzony(...)
»

Recykling baterii(...)

W II edycji konkursu EEP Awards 2004 (European Environmental Press – Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Branżowej) na „Najbardziej innowacyjną technologię dla środowiska w Europie” pierwsze miejsce zajęła firma Umicore z Belgii. Nagrodzono ją za technologię Val’Eas, zapobiegającą tworzeniu się niebezpiecznych gazów, wytwarzanych w bateriach, oraz pozwalającą na odzysk wartościowego złomu i plastiku. Na świecie wdrażane są nowe uregulowania prawne, takie ja(...)
»