Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Oazy na betonowych pustyn(...)

W dzisiejszych czasach, kiedy część miast przeobraziła się w rozległe, zaludnione i ściśle zabudowane aglomeracje, coraz większą rolę odgrywa w nich zieleń. Jej znaczenie w świecie betonu, szkła i metalu jest nie do przecenienia. Dlatego cieszy fakt, że coraz częściej stanowi ona istotny czynnik w projektowaniu przestrzeni publicznej. Środowisko wielkomiejskie uznawane jest za uciążliwe, stąd kształtowanie terenów zieleni powinno odbywać się w kilku obszarach(...)
»

ESCO – narzędzie do popra(...)

Firmy typu ESCO (ang. Energy Service Companies) oferują usługi energetyczne, poprawiające efektywność energetyczną klienta i partycypują w korzyściach wynikających ze zmniejszenia kosztów zużycia energii. Jakie są wady i zalety tego systemu? Co przedsiębiorca może dzięki niemu zyskać? Polska gospodarka jest blisko trzy razy bardziej energochłonna niż gospodarki rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. W 2007 r. energochłonność w Polsce wynosiła 426 toe/(...)
»