Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Biogospodarka w mieście. (...)

Biogospodarka w mieście. Część II W środowisku miejskim znajduje się znaczący potencjał odpadów organicznych. Sensowne jest zatem wydobycie wartości obecnej w tych strumieniach w postaci składników odżywczych, materiałów i energii, dzięki zastosowaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Odpady organiczne – od organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych do ścieków płynących w systemach kanalizacji – są zwykle postrzeg(...)
»

Czeka nas rewolucja (...)

15 lipca br. znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została podpisana przez prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Oznacza to, że ten akt prawny zacznie obowiązywać już w styczniu 2012 r., a za odpady odpowiedzialne staną się gminy.   Krajowa Izba Gospodarki Odpadami wielokrotnie podkreślała, że popiera kierunek tych zmian. Mówił o tym prezes Izby, Tomasz Uciński: – Kluczowym elementem nowego systemu jest istotn(...)
»