Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dobra woda(...)

Spółka ZGK to firma z Dobrej, miasta w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim. Miejscowość jest położona na pograniczu Wysoczyzny Łobeskiej i Pojezierza Ińskiego, czyli w pasie Pojezierza Zachodniopomorskiego. Powierzchnia miasta wynosi ok. 2,37 km. W jego granicach administracyjnych południowo-zachodniej części, znajduje się jezioro Tuczno. W Dobrej ma źródło struga Dobrzenica, która przepływa przez miasto i biegnie w kie(...)
»

Informator(...)

Ewaluacja polskiej energetyki Nakładem Wydawnictwa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ukazała się publikacja pt. „Ewaluacja sektora energetycznego w Polsce”, pod redakcją Joanny Kulczyckiej i Elżbiety Pietrzyk-Sokulskiej. Jest ona efektem projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Głównym jego celem było wsparcie systemu zarządzania, wdrażania, mon(...)
»