Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak zamknąć pętle?(...)

Przedstawiona przez Komisję Europejską w lipcu ub.r. propozycja zmian w dyrektywach odpadowych została wycofana, mimo sprzeciwu większości europosłów, Rady Unii Europejskiej, organizacji pozarządowych, związków gminnych i firm zajmujących się gospodarką odpadami. Komisja przedstawiła różne powody wycofania poprzedniej propozycji1. Jednym z nich jest chęć spojrzenia na problem odpadów szerzej, w ramach uwzględnienia również innych aspektów łańcucha wartośc(...)
»

Odraczanie i umarzanie op(...)

Ustawa P.o.ś. utrzymała i rozbudowała ważny i sprawdzony instrument o charakterze bodźcowym, mający zastosowanie do opłat podwyższonych i administracyjnych kar pieniężnych, jakim jest odraczanie i zmniejszanie, bądź umarzanie odroczonej opłaty lub kary. Ideą instrumentu jest danie możliwości podmiotowi, obciążonemu taką sankcją, ale dążącemu do usunięcia przyczyn jej nałożenia, szansy zrealizowania podjętych przedsięwzięć – poprzez nieobciążanie go obowiązkiem zapłaty określonych sum.(...)
»