Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

  Włókna z odpadów Białoruski producent poliestrów oraz PET, firma Mogilevkhimvolokno, zainwestowała w produkcję linii do produkcji włókien. Nowa jednostka przetwarzania została zainstalowana w jednym z zakładów wchodzących w skład grupy kapitałowej i zawiera wiele technologicznych ulepszeń, m.in. wielostrumieniową wytłaczarkę typu MRS, miernik gęstości włókien oraz systemy filtracyjne. Firma wybrała tę linię ze wzglę(...)
»

Rozwój infrastruktury wod(...)

Brak jednoczesnej budowy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich przyczynił się do powstania znacznych dysproporcji pomiędzy zaopatrzeniem w wodę a odprowadzeniem ścieków1-4. Polska zobowiązała się zapewnić odpowiedni poziom infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przyspieszenie rozwoju tych sieci nastąpiło wraz z dostosowywaniem Polski do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2000/60/EC z 23 października 2000 (...)
»