Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Informacje z zagranicy(...)

Kryzys a emisja gazów cieplarnianych w UE Dzięki zmniejszeniu produkcji, wymuszonemu kryzysem gospodarczym, emisja gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej spadła o 11,6%. Dotyczy to ponad 12 600 instalacji objętych regulacjami w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Obniżenie poziomu produkcji pociągnęło za sobą spadek cen gazu, a tym samym zwiększenie jego użycia do produkcji energii elektrycznej. Zmni(...)
»

Układanie rurociągów meto(...)

Układanie przewodów z wykorzystaniem pługa ma już blisko 100-letnią historię. Po raz pierwszy technologię płużenia zastosowano w Stanach Zjednoczonych w 1912 r. do ułożenia kabli telefonicznych. Z czasem metodą tą zaczęto układać również rurociągi.   W Polsce technologią płużenia instalowano gazociągi z rur polietylenowych o średnicach do 90 mm w drugiej połowie lat 70. i na początku lat 80. XX w. „Ojcem” tego prze(...)
»