Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wybierając system...(...)

Współczesna gospodarka ogólnoświatowa wywiera coraz silniejszy wpływ na działalność przedsiębiorstw w poszczególnych państwach. Polskie firmy stają obecnie przed ogromną szansą – ich oferta może stać się konkurencyjna i zgodna ze standardami jakości przyjętymi w Europie i państwach pozaeuropejskich. Reguły globalizacji, prawidła handlowe wolnego rynku oraz nowoczesne zasady prowadzenia działalności gospodarczej dotyczą również branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Istotną (...)
»

Udostępnianie informacji (...)

Zgonie z zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zobowiązane do udostępniania informacji są m.in. spółki prawa handlowego realizujące zadania publiczne, w tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. W świetle definicji z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.), informację publiczną stanowi „każda informacja o sprawach publicznych”, przy czym, zgodnie z wypracowanymi oraz ugruntowanymi już w tym zakresie poglądami o(...)
»