Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Największa elektrownia(...)

Rozwój energetyki odnawialnej w Europie to nadzieja na rozkwit nowej gałęzi gospodarki, która może przyczynić się do aktywizacji gospodarczej regionów i zmniejszenia bezrobocia. Dostrzegając ten fakt, koncerny energetyczne, dysponujące ogromnym doświadczeniem, rozszerzają swą dotychczasową działalność, wchodząc w branżę energetyki odnawialnej. (...)
»

Quo vadis, Izbo?(...)

Obecny rok jest szczególny dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Już za parę miesięcy kończy się okres realizacji inwestycji zapisanych w Traktacie Akcesyjnym do Unii Europejskiej, przez którą to były one współfinansowane. Inwestycje faktycznie powstały, co pozwoliło osiągnąć założony efekt ekologiczny, a mianowicie poprawę stanu czystości wód. Już za kilka miesięcy, 1 stycznia 2016 r. skończy się również przedłużony okres składowania osadów ściekowych. Jednocześni(...)
»