Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Komuś trzeba zabrać, aby (...)

Czym w najbliższym czasie zajmować się będzie Sejmowa Komisja? Plan pracy został przyjęty przez Komisję i według tego planu będziemy pracować w pierwszym półroczu. Niewątpliwie ważną sprawą, którą teraz się zajmujemy, jest transport żywych koni eksportowanych za granicę, któremu towarzyszy medialna „nagonka” w prasie i telewizji. 15 stycznia* odbędzie się posiedzenie Komisji, poświęcone temu problemowi, na które zaproszone zostały organizacje działające na rzecz och(...)
»

Biznes społecznie odpowie(...)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to w ostatnich latach temat niezwykle ważny. Chodzi zwłaszcza o działania strategiczne, długofalowe, oparte na zasadzie dialogu społecznego, zmierzające do poszukiwania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia przedsiębiorcy, beneficjenta i społeczności lokalnej. Dlatego tak ważne dla firm z branży ochrony środowiska, w tym sektora wodno-kanalizacyjnego, są trzy filary: odpowiedzialność ekonomiczna, ekologiczna oraz społeczna. Dzięki nim możliwe jest pr(...)
»