Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Korzystajmy z doświadczeń(...)

Standardy w branży wodociągowo-kanalizacyjnej Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” podejmuje inicjatywę opracowania, a następnie stosowania przez inwestorów i wykonawców odpowiednich standardów. Najlepszym sposobem stworzenia polskich wytycznych byłoby oparcie się na standardach zagranicznych z wprowadzeniem zmian wynikających z obowiązującej w Polsce specyfiki. Pierwszym krokiem poczynionym w tym kierunku było zorganizowanie 19 maja br. podczas XIII Międzyna(...)
»