Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zrównoważony system trans(...)

Zrównoważony system transportu Transport to główny sektor gospodarki, który jest odpowiedzialny za zanieczyszczenie środowiska. Aby ograniczyć ten szkodliwy wpływ, od wielu lat UE podejmuje rozmaite inicjatywy integrujące politykę transportową z ekologiczną. Poparcie dla tego typu projektów wyraża też wiele przedsiębiorstw. Jakie działania należy podjąć, by transport był bardziej przyjazny dla środowiska?   (...)
»

Kalendarz wydarzeń(...)

23.05.2011, Warszawa Konferencja „Konwencja rtęciowa – cele, projektowane regulacje, wdrażanie” Organizator: SC Consulting Info: 22 740 67 80, powermeetings@scc.com.pl, www.scc.com.pl   1-3.06.2011, Kazimierz Dolny Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL – POWERPOL HEAT Organizator:Europejski(...)
»