Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt ustawy o odnawial(...)

Po wielu latach (moich) oczekiwań, oficjalnie przedłożono do konsultacji społecznych projekt polskiej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Należy powitać ten fakt z dużym zadowoleniem. Zdarzenie to świadczy o tym, iż Polska z etapu politycznego przechodzi na etap całościowej regulacji rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach transformacji swojej gospodarki. Odpowiednia wizja rozwoju energetyki odnawialnej i właściwe wdrożenie tej wizji poprz(...)
»

Od redaktora(...)

  Jesień to zwykle w naszej branży czas wytężonej pracy. Codzienne obowiązki trzeba często godzić z udziałem w licznych szkoleniach, seminariach i konferencjach, które pozwalają zdobywać jakże cenną wiedzę. Tegorocznej jesieni towarzyszy jednak pewne specyficzne napięcie, które wiąże się z wyborami samorządowymi. Od ich wyników zależy bowiem nie tylko los gmin, miast i ich obecnych włodarzy, ale często także pracowników samorządowej administracji czy(...)
»