Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spalarnie w konkurencji c(...)

Instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, tak jak instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych, są elementami systemu. Powinny one funkcjonować w symbiozie. Powstające w regionach gospodarki odpadami ITPOK-i, w których dotychczas funkcjonowały jedynie MBP, budzą uzasadnione obawy co do możliwości zachowania strumienia odpadów, a co za tym idzie – dalszej egzystencji tych drugic(...)
»

Wyzwania dla następców(...)

Rozmowa z Tadeuszem Arkitem Po ośmiu latach w Sejmie, w tym trzech kierowania Podkomisją ds. monitorowania gospodarki odpadami, Tadeusz Arkit kończy swoją karierę parlamentarną. Ale nie rozstaje się z branżą komunalną. Przez ostatnich kilka lat był Pan bardzo blisko zmian, jakie zachodziły w systemie gospodarki odpadami w kraju. Czy z perspektywy czasu ocenia Pan, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z rewolucją (...)
»