Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prognozy cen energii elek(...)

Prognozy cen energii elektrycznej Szczegółowa prognoza cen na krajowym rynku energii elektrycznej w perspektywie do 2050 r., przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej, wskazuje m.in., że sektor wytwarzania energii elektrycznej w Polsce wkrótce będzie musiał zmierzyć się z wielomiliardowymi inwestycjami. Wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Energii wykazały, że nie ma jednolitego sposobu tworzenia strategii, ale ogólna idea pozo(...)
»

Spalarnie odpadów (...)

  Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, najbardziej pożądanym działaniem jest przede wszystkim zapobieganie ich powstawaniu, a następnie przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, np. odzysk energii oraz unieszkodliwienie.   Od kiedy w Dodatku specjalnym (2/2010) do „Przeglądu Komunalnego” przedstawiono stopień realizacji 12 polskich projektów budowy zakładów termiczneg(...)
»