Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Małymi kroczkami(...)

Pierwsza w Polsce linia sortownicza do stłuczki szklanej. Jedna z pierwszych instalacji odgazowania wysypiska z energetycznym wykorzystaniem biogazu. To najlepsza charakterystyka działającego od 1995 r. Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie zarządzanego przez dr inż. Zbigniewa Wróbla. Zakład, będący jednoosobową spółką skarbu gminy Olsztyn, prowadzi sortownię surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki. Zysk spółka czerpie z eksploatacji miejskiego wysypi(...)
»

Ścisła współpraca(...)

Zmieniający się rynek gospodarowania odpadami, nowelizacja przepisów oraz malejący wpływ samorządu lokalnego na gospodarkę odpadami skłoniły grupę krajowych przedsiębiorstw komunalnych do powołania Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Idea ta zyskała poparcie w branży komunalnej oraz środowisk samorządowych. Według senatora Grzegorza Niskiego, inicjatywa powołania KIGO jest niezwykle ważna dla całego procesu legislacyjnego w przedmiocie opiniowania rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami. G(...)
»