Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Frakcja energetyczna – su(...)

W związku z rozporządzeniem w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, obecnie całą naszą energię pochłania frakcja biodegradowalna/organiczna. Jednakże przepis, który ma zacząć obowiązywać od 2016 r., tzw. 6 MJ/kg s.m. już teraz zaczyna nas niepokoić. Badania dotyczące kaloryczności wytwarzanych odpadów, przeprowadzane przez niektóre zakłady komunalne, potwierdzają fakt, że cała frakcja nadsitowa nie będzie mogła być składowana, podobnie jak inne ba(...)
»

Energia Geotermalna – sta(...)

Energia zawarta w wodach i parach geotermalnych posiada wiele zastosowań1. Może być wykorzystana bezpośrednio obejmując szeroki zakres temperatur m.in. w ciepłownictwie, rolnictwie rekreacji i balneologii względnie do produkcji energii elektrycznej.  Do zasadniczych sposobów eksploatacji złóż geotermalnych należą: eksploatacja głęboko zalegających złóż wód i par geotermalnych za pomocą otworów wiertniczych – dotyczy ona(...)
»