Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy warto segregować?(...)

- mechaniczno-biologiczna przeróbka odpadów komunalnych Maria Żygadło Peter Schalk Łukasz Orman Alternatywę dla technologii bezpośredniego składowania odpadów (tj. bez wstępnej przeróbki) i dla zyskującej coraz większą popularność technologii kompostowania stanowi mechaniczno-biologiczna przeróbka odpadów zmieszanych. W procesie tym zmieszane odpady komunalne poddawane są procesom gnilnym lub fermentacji metanowej w celu stabilizacji frakcji organicznej, zmniejszenia(...)
»

Gospodarka odpadami: co z(...)

Rozwój gospodarczy, nieustannie rozwijający się przemysł, a także rosnąca liczba ludności spowodowały znaczący wzrost liczby odpadów. Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej cywilizacji. W Polsce jednym z najważniejszych źródeł finansowania inwestycji w tym obszarze są fundusze unijne. W naszym kraju w 2012 r. wytworzono 135,2 mln ton odpadów, z czego blisko 9% stanowiły odpady komunalne (12,1 mln ton). Pod(...)
»