Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

Kalendarium 19-21.04.2017, Krynica-Zdrój VI Konferencja „Funkcjonowanie, eksploatacja i bezpieczeństwo systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych” Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Kraków Info: 12 422 26 98, biuro@pzits.krakow.pl, www.pzits.krakow.pl 20-21.04.2017, Kraków II Międzynarodowa Konferencja Odorowa (...)
»

Nowa ustawa o odpadach - (...)

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Do składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne należą składowiska odpadów komunalnych. Analogicznie jak w przypadku składowisk odpadów niebezpiecznych, na obszarze planowanego składowiska odpadów i jego otoczenia przeprowadza się badania hydrologiczne i geologiczne (§ 4 rozporządzenia w sprawie budowy składowisk). Wyniki tych badań, wykonanych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących p(...)
»