Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biopaliwa? Tak, ale w ogr(...)

Zastosowanie biopaliw wzbudza ostatnio duże zainteresowanie jako strategia prowadząca zarówno do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, jak i do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Należy jednak brać pod uwagę zasadniczą kwestię, która ogranicza rozwój produkcji biopaliw. Powodem ograniczającym rozwój biopaliw jest konieczność zachowania odpowiednio dużych obszarów rolnych dl(...)
»

Recykling gotowy na kaucj(...)

W kwietniu 2019 r. minister środowiska, Henryk Kowalczyk poinformował opinię publiczną o planowanym wprowadzeniu systemu kaucyjnego w Polsce. Było to duże zaskoczenie dla branży, ponieważ zaledwie rok wcześniej opublikowany został oficjalny raport, z którego wynikało, że wprowadzenie kaucji na opakowania jest zbyt drogie i będzie mało efektywne dla polskiej gospodarki. Autorzy dokumentu wskazali przede wszystkim na konieczność znalezienia źródła finansowania nowego (...)
»