Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Promieniotwórcze skażenia(...)

Zagadnienia dotyczące skażeń promieniotwórczych, i to nie tylko w odniesieniu do wód, ale także w innych dziedzinach, mają specyficzny charakter, zupełnie odmienny niż w przypadku pozostałych zagrożeń. Za pośrednictwem zmysłów odbierających alarmujące bodźce człowiek uświadamia sobie dane zjawisko. Niebezpieczeństwo związane z promieniowaniem jest zupełnie niezauważalne i dlatego mniej oczywiste. Osoba znajdująca się w zasięgu promieniowania, którego skutki mogą by(...)
»

W trosce o środowiskoł(...)

EUREAU zostało powołane w 1975 r. i od tego czasu podejmuje wielotorowe działania mające na celu profesjonalne reprezentowanie branży wodociągowo-kanalizacyjnej względem jednostek unijnych, lobbuje na rzecz właściwych działań i zapisów prawnych oraz propaguje odpowiednie postawy służące sektorowi i środowisku. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” poprzez swoich trzech przedstawicieli od kilku lat aktywnie działa w organizacji EUREAU (European Federation of (...)
»