Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpady opakowaniowe(...)

Uchwalona 29 lipca 2005 r. ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 175, poz. 1485) dokonuje na mocy swojego art. 5 zmian w ustawie z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, na mocy zaś art. 6 zmian w ustawie z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Ustawa o opakowaniach Ustawodawca dokonał zmiany w legalnej definicj(...)
»

Hortensja pnąca(...)

Hortensja pnąca (Hydrangea anomala subsp. petiolaris) należy do rodziny hortensjowatych (Hydrangaceae). Znana jest także pod nazwą botaniczną Hydrangea petiolaris. W stanie naturalnym występuje w lasach południowej części Półwyspu Koreańskiego, w Japonii, na Tajwanie oraz na Sachalinie i Wyspach Kurylskich. Do uprawy została wprowadzona w 1865 r. W Polsce jest znana, ale rzadko uprawiana, mimo odporności na mróz. Jest krzewem – pnączem wspinającym się na grubych pni(...)
»