Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

ENERGETAB 2014(...)

Na zakończonych 18 września 2014 r. międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB 2014 swoje najnowsze produkty zaprezentowało 749 wystawców z 20 krajów Europy i Azji.  Na tych największych w tej branży w Europie Środkowej targach wystawcy starali się pokazać swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty czy technologie służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania (...)
»

Wybór mniejszego zła(...)

Artykuł 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyraźnie nakazuje władzom samorządowym zorganizowanie przetargu na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Komu nie w smak ten obowiązek? Dlaczego 17 gmin intencjonalnie zignorowało przepisy? Czy nawet 50-tysięczna kara, nałożona przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (WIOŚ), to koszt wkalkulowany w ryzyko takiej decyzji lokalnych władz? Ostatecznie grono gmin, które z pełną o(...)
»