Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Biomasa w Europie Central(...)

W Graz w Austrii w dniach 26-29 stycznia odbyła się konferencja, Biomasa w Europie Centralnej (Mitteleuropäische Biomassekonferenz), zorganizowana przez Austriackie Stowarzyszenie Biomasy, Izbę Rolniczą ze Styrii, Fundusz Klimat i Energia oraz Austriackie Centrum Doskonałości Bionenregii. Konferencje – Biomasa w Europie Centralnej, odbywają się co trzy lata, a tegoroczna należy bez wątpienia do bardzo udanych. Od środy do soboty ok. tysiąca zarejestrowanych uczestnik&oacu(...)
»

Czyste niebo nad Polską(...)

Prawne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania wytwarzania energii i ciepła w sektorze komunalno-bytowym w regionie południowym Polski to temat przewodni konferencji pt. „Czyste niebo nad Polską”. Organizatorem spotkania, które odbyło się 28 marca br. w Katowicach, była Polska Izba Ekologii. W konferencji uczestniczyło ponad 140 osób. W gronie prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(...)
»