Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Słowackie doświadczenia w(...)

  Kompleksowe uregulowania prawne przyczyniły się do stworzenia na Słowacji bardzo dobrego systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W ramach rozwiązań organizacyjnych powstał m.in. Fundusz Recyklingowy.   Duża w tym zasługa Automotive Industry Association (Związku Przemysłu Motoryzacyjnego – ZAP). Zaangażowanie tej organizacji jest przykładem odpowiedzialności społecznej biznesu, w tym przypadku za recykling pojazd&(...)
»

Jak łatwiej wydać publicz(...)

Ludwik Węgrzyn prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich starosta bocheński Gdy 10 lat temu wchodziła w życie pierwsza ustawa o zamówieniach publicznych, w kraju powiało grozą, bowiem wprowadzane nowe procedury wydawania publicznych pieniędzy stawiały przed ich dysponentami określone warunki: jawności działania, wykluczenia z procesu zamówień osób bliskich, równości podmiotów oferujących towary czy usługi, nie mówiąc już o robotach budowlanych, a zwłaszcza zasadę uczciwej (...)
»